Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local de joi, 28 mai

Joi, 28 mai 2020, la ora 15,00 are loc şedinţa ordinară  a Consiliului Local Curtea de Argeş cu următoarea ordine de zi:   

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru conferirea unor diplome.
 2. Aprobarea proceselor verbale  încheiate  în şedinţele   anterioare.
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea iniţierii demersurilor de actualizare a Planului urbanistic general.
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unui raport de evaluare şi pentru aprobarea concesionării prin atribuire directă a unor terenuri aparţinând domeniului privat în scopul extinderii unei construcţii.
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării reţelei de învăţământ a municipiului Curtea de Argeş.
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea tarifelor pentru exercitarea dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a municipiului Curtea de Argeş.
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea contului anual de execuţie a bugetului pentru anul 2019.
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor percepute în anul 2020 pentru păşunatul pe păşunile colinare neatribuite spre închiriere.
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Curtea de Argeş, județul Argeș.
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Nomenclatorului stradal al municipiului Curtea de Argeş.
 11. Diverse

Raport de activitate al Consiliului de administratie al S.C. AQUATERM AG 98 S.A.Curtea de Argeş.

Proiectele de hotărâri au primit avize consultative de la Comisia jurídică, Comisia de urbanism, Comisia economică, Comisia de cultură, învăţământ, sănătate.

Se pot depune amendamente la proiectele de hotărâre.

PRIMAR

Ing. Panţurescu Constantin

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email