Omul de afaceri Ştefan Lăzăroiu, trimis în judecată de DNA în dosarul în care este cercetat şi primarul comunei Davideşti

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești au dispus astăzi trimiterea în judecată în stare de libertate a mai multor persoane, printre care se numără primarul comunei Davideşti, Ion Sandu, şi omul de afaceri Ştefan Lăzăroiu. Iată comunicatul emis în urmă cu scurt timp de DNA.

 

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpaților: 
SANDU ION, primar al comunei Davide
ști, jud. Argeș, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea, în formă continuată, a infracțiunilor de: 
– abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (6 acte materiale); 
– complicitate la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată (19 acte materiale) ș
– neglijență în serviciu (2 acte materiale). 
LĂZĂROIU ȘTEFAN FLORIAN, director general al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de: 
– complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit ș
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (12 acte materiale). 
DUMITRESCU GEORGE, director general al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de: 
– complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. 
NEDEF ADRIAN SORIN, director general al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de: 
– complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit ș
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale). 
CĂLINESCU AURELIAN ADRIAN, administrator de fapt al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de: 
– participație improprie la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (6 acte materiale) ș
– complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. 
ISTRATE VALERIU MIHAI, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de: 
– complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit 
MOISE DUMITRU, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de: 
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (5 acte materiale) ș
– complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. 
CĂLINESCU ARETIA, secretar al Primăriei comunei Davidești, jud. Argeș, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea, în formă continuată, a infracțiunii de: 
– abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (2 acte materiale). 
DINESCU CORINA – LUCI, referent în cadrul Primăriei comunei Davidești, jud. Argeș, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de: 
– abuz în serviciu ș
– neglijență în serviciu, în formă continuată. 
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: 
Inculpatul Sandu Ion, în calitatea sa de primar al comunei Davidești, jud. Argeș, în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, beneficiind de ajutorul inculpaților Lăzăroiu Ștefan Florian, Dumitrescu George, Călinescu Aurelian Adrian și Nedef Adrian Sorin, a achitat în mod nelegal și necuvenit către societățile comerciale administrate de aceștia, în contextul derulării mai multor contracte de lucrări, suma totală de 1.463.264 lei, producând în acest fel o pagubă bugetului local al primăriei comunei Davidești, reprezentând:
– lucrări neefectuate și utilaje nelivrate, privind contractul încheiat cu societatea comercială administrată de inculpatul Lăzăroiu Ștefan Florian, având ca obiect execuția, finalizarea și întreținerea obiectivului „Canalizare menajeră în comuna Davidești, jud. Argeș”.
– lucrări care nu au fost executate în realitate, privind contractul încheiat cu societatea comercială administrată de inculpatul Dumitrescu George având ca obiect execuția, finalizarea și întreținerea obiectivului „Modernizare ulița Vâlcel – sat Contești, com. Davidești”;
– lucrări care nu au fost executate în realitate, privind contractele încheiate cu societatea comercială administrată de fapt, de inculpatul Călinescu Aurelian Adrian, având ca obiect execuția obiectivelor „Rețea alimentare cu apă sat Davidești – zona Mărășești”, ”Alimentare cu apă sat Conțești – școala Olteanca”, ”Alimentare cu apă sat Conțești – Cămin Cultural” și „Hidranți pe rețele apă sat Conțești și tronson Han” și
– lucrări care nu au fost executate în realitate, privind contractul încheiat cu societatea comercială administrată de inculpatul Nedef Adrian Sorin, având ca obiect execuția obiectivului „Reparații Cămin Cultural Davidești”.
În același context, inculpatul Sandu Ion, în calitate de primar al comunei Davidești, jud. Argeș, i-a ajutat pe inculpații Lăzăroiu Ștefan Florian și Nedef Adrian Sorin, să falsifice mai multe înscrisuri prin contrafacerea subscrierii, acestea materializându-se prin acceptarea la plată, ordonanțarea și achitarea lucrărilor menționate în aceste înscrisuri, dar neexecutate în realitate.
În acest sens, inculpatul Călinescu Aurelian Adrian a determinat o angajată a firmei sale, să falsifice fără inten
ție mai multe acte, prin atestarea unor lucrări nereale, în scopul producerii de consecințe juridice și obținerii unui folos material.
Totodată, inculpa
ții Istrate Valeriu Mihai și Moise Dumitru, în calitate de diriginți de șantier, desemnați din partea Primăriei comunei Davidești, privind contractele de lucrări menționate anterior, au semnat și avizat prin ștampilare mai multe situații de lucrări în care au fost menționate lucrări neexecutate, dar achitate de conducerea UATC Davidești în contextul derulării contractelor.
Inculpatul Sandu Ion, în calitate de primar al comunei Davide
ști, jud. Argeș, împreună cu Dinescu Corina-Luci, în calitate de referent în cadrul Primăriei comunei Davidești, nu au urmărit evidențierea în evidența fiscală și raportarea prin situațiile financiare aferente anului 2010, a creanței (rămășiță) în sumă totală 742.376 lei (reprezentând 665.941 lei debite și 76.435 lei majorări de întârziere aferente) prin nepreluarea debitelor neîncasate la data de 31.12.2009 și neînregistrarea în evidența fiscală a amenzilor contravenționale neachitate, transmise spre executare silită, începând cu data de 01.01.2010 și până la data de 31.03.2011, cu consecința imposibilității încasării, în termenele legale, a unor venituri substanțiale ale bugetului local și denaturarea situației financiare întocmită la 31.12.2010, prin neîndeplinirea acestei îndatoriri de serviciu producându-se bugetului local un prejudiciu total în sumă de 742.376 lei.
Inculpatul Sandu Ion, în calitate de primar al comunei Davide
ști, jud. Argeș, nu a stabilit și înregistrat taxa de autorizare pentru foraje și excavări, în legătură cu operațiuni de exploatări de carieră și balastiere, având drept consecință neevidențierea și neîncasarea la bugetul local, a veniturilor din autorizarea lucrărilor de excavare aferente acestei balastiere, în sumă totală de 189.000 lei, ce trebuiau achitate cel târziu în data de 30.07.2010, producând astfel un prejudiciu bugetului local în sumă de 226.800 lei (pentru neplata în termen a acestei obligații, s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 37.800 lei).
La data de 23.12.2010, inculpatul Sandu Ion, în calitate de primar al comunei Davide
ști, jud. Argeș, împreună cu inculpata Călinescu Aretia, în calitate de funcționar public în cadrul primăriei comunei Davidești, au dispus angajarea, lichidarea și ordonanțarea la plată, în mod nelegal a sumei totale de 14.384 lei (din care 7.944 lei drepturi salariale nete, 3.382 lei plăți reprezentând impozitul pe venit și contribuțiile salariale ale angajatului și 3.058 lei contribuțiile salariale ale angajatorului), reprezentând premii de 20%, respectiv 15%, aferente diplomei Gheorghe Lazăr, unui număr de două cadre didactice de la Școala cu clasele I – VIII Davidești, producând un prejudiciu bugetului local în sumă de 14.781 lei (14.384 lei plăți nelegale și 397 lei despăgubiri civile aferente calculate până la data plății efective).
În perioada ianuarie – decembrie 2010, inculpatul Sandu Ion, în calitate de primar al comunei Davide
ști, jud. Argeș, împreună cu inculpatele Călinescu Aretia, în calitate de funcționar public în cadrul primăriei comunei Davidești și Dinescu Corina-Luci, în calitate de referent în cadrul Primăriei comunei Davidești, au dispus plata nelegală din creditele bugetare aprobate pentru „Bunuri și servicii” a sumei de 24.431 lei, reprezentând indemnizație de hrană acordată salariaților din cadrul Primăriei comunei Davidești, având drept consecință prejudicierea bugetului local cu suma totală de 25.740 lei (din care suma de 24.431 lei reprezentând plăți nelegale și suma de 1.309 lei reprezentând despăgubiri civile la nivelul ratei dobânzii de referință a BNR pentru perioada cât bugetul local a fost lipsit de această sumă achitată nelegal).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email