Oficial, în ultimii 15 ani, populaţia municipiului a scăzut cu aproape 3000 de persoane

În realitate numărul celor care au plecat e mult mai mare

În perioada 2000-2015 populaţia municipiului Curtea de Argeş a scăzut cu 2746 de locuitori, pentru anul 2015 populația municipiului reprezentând  doar 5,18 % din populația totală a județului Argeș, potrivit unei statistici a Primăriei. Cifrele sunt cele oficiale, căci realitatea este chiar mai cruntă. Se vorbeşte despre 5000 de locuitori ai municipiului care au plecat în ultimii ani din oraş sau din ţară.

De asemenea, pentru acest interval, valorile mortalității se situează peste valorile înregistrate de către natalitate, raportul fiind net favorabil primeia. „Îmbătrânirea demografică și plecarea definitivă a grupei tinere din cadrul populației reprezintă elementele cele mai importante ce-și pun amprenta asupra bilanțului natural”, susţin specialiştii. Astfel natalitatea înregistrează o evoluție descendentă în timp ce mortalitatea are o evoluție ascendentă. Valori pozitive ale bilanțului natural avem pentru primii 8 ani ai intervalului analizat pentru ca începând cu anul 2010 acesta să aibă valori negative.

Analiza structurii demografice în funcție de vârstă pe cele două sexe în anul 2002 evidențiază o ușoară tendință de îmbătrânire demografică, fenomen ce este specific întregii populații din România. Valorile din ce în ce mai mici ale natalității se văd în faptul că populația cu vârstă cuprinsă între 0 și 9 ani este din ce în ce mai puţină. Cele mai mari valori înregistrate observabile sunt pentru populația de 20-24 de ani și pentru 45-49. Pentru anul 2012 se observă o accentuare fenomenului de îmbătrânire demografică din perioada anterioară. Astfel, grupele de populație cu vârstă cuprinsă între 10-24 ani înregistrează o scădere față de anul 2012, cea ce e indică o rată a natalității scăzute, în timp ce populația gupelor de vârstă de peste 65 de ani este mai numeroasă față de perioada anterioară. În anul 2015 se accentuează tendinţa de scădere a populației per ansamblu și în particular al contingentului populației masculine.

Mai mulţi bărbaţi decât femei

În anul 2000, numărul populației de sex feminin era de 18800 persoane, populația masculină fiind de 17618 persoane, cu 1182 de femei mai multe decât bărbaţi. Evoluția numărului de căsătorii din municipiului Curtea de Argeș înregistrează o evoluție descendentă, cu unele fluctuații, cu valori de 238 de căsătorii în anul 2000, 272 în anul 2006 (acesta fiind și cel mai mare număr de cazuri în perioada analizată) și ajungându-se la doar 163 în anul 2014. Această scădere derivă din faptul că populația în ansamblu este în scădere, iar populația tânără se află în reducere numerică, precizează specialiştii. Însă, din anul 2014 se înregistrează o ușoară creștere a căsătoriilor, ajungându-se la  194 în 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email