Obligațiile celor care angajează elevi și studenți

A început vacanța mare, și mulți elevi și studenți caută un job pe perioada verii. Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș reamintește angajatorilor că au obligația de a respecta următoarele prevederi legale privind protecția tinerilor.

Astfel, copiii dobândesc capacitatea de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani; -încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă. Copiii, la împlinirea vârstei de 15 ani, pot încheia un contract de muncă în calitate de salariat cu acordul părinților sau a reprezentanților legali, pentru activitățile potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele lor, dacă astfel nu le sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională; – minorii nu pot fi încadrați în muncă în locuri grele, vătămătoare sau periculoase ; – se interzice munca tinerilor în locuri care depășesc capacitățile lor fizice sau psihologice, implicit o expunere nocivă la agenții toxici, cancerigeni, care determină alterări genetice ereditare, implică o expunere nocivă la radiații, prezintă riscuri de accidentare pe care se presupune că tinerii nu le pot identifica sau preveni sau pun în pericol sănătatea din cauza frigului ori căldurii extreme sau din cauza zgomotului ori vibrațiilor ; – durata normală a timpului de muncă este de 6 ore/zi și de 30 ore/săptămână; – tinerii care nu au împlinit vârstă de 18 ani nu pot presta muncă de noapte și ore suplimentare; – minorii beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zite lucrătoare. Numărul de zile lucrătoare aferent concediului de odihnă suplimentar pentru minori se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil și va fi de cel puțin 3 zile lucrătoare.

Încadrarea în muncă a minorilor cu nerespectarea condițiilor legale de vârstă sau folosirea acestora pentru prestarea unor activități cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email