NU UITAŢI! Doar până vineri se depune declarația privind beneficiarii reali

Pe 1 octombrie 2021 se împlinește termenul de depunere a declarației anuale privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului.

Oficiul Registrului Comerţului Argeş recomandă tehnoredactarea declaraţiilor pentru a evita apariția unor erori la înscrierea datelor din declarațiile pe proprie răspundere in Registrul Beneficiarilor Reali. Declaraţia poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poștă şi curier.

Registrul Comerţului  mai recomandă ca transmiterea cererilor de depunere a declarațiilor privind beneficiarii reali să se facă în principal prin portalul de servicii. De asemenea, declarațiile se pot depune prin e-mail sau prin corespondență (poștă/curier), dar poate fi depusă şi personal.

Nerespectarea de către reprezentantul legal al persoanelor juridice a obligației de depunere a declarației privind datele de identificare ale beneficiarilor reali constituie contravenție se sancționează cu amendă; dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale reprezentantul persoanei juridice nu depune declarația privind datele de identificare ale beneficiarilor reali, tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email