Noi reguli pentru înregistrarea naşterii copilului

Procedura  înregistrării nașterii a fost simplificată, noutatea fiind că, în termen de 30 de zile, persoana care declară naşterea copilului nu mai trebuie să obţină o aprobare suplimentară în acest sens sau să prezinte documente care să justifice declararea naşterii peste termenul stabilit de lege.

De asemenea, în cazul în care mama nu deţine un act de identitate, din diferite motive, dar figurează în evidenţele de stare civilă, la solicitarea unităţii sanitare, poliţistul desemnat va face verificări specifice pentru identificarea mamei, iar documentul privind  rezultatul verificărilor va sta la baza stabilirii identităţii mamei care a născut.

Dacă mama nu a fost înregistrată în evidenţele de stare civilă şi, implicit, nu a deţinut niciodată un certificat de naştere, se va întocmi un proces-verbal privind identitatea declarată de mamă, semnat de reprezentantul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, de reprezentantul poliţiei şi de cel al unităţii sanitare.

Serviciile de stare civilă vor întocmi actul de naștere al copilului cu numele de familie și prenumele declarate de mamă urmând ca, după clarificarea stării civile a mamei, să se procedeze la efectuarea unor noi menţiuni privind înregistrarea acesteia pe documentele care-l privesc pe copil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email