Muzeul Municipal trebuie să-şi reevalueze patrimoniul

În anul 2019 Muzeul Municipal Curtea de Argeș a  fost verificat de către ANAF. Instituţia de control a dispus o serie de măsuri care au fost realizate dar și două care sunt extrem de greu de realizat din cauza lipseide finanțare din partea autorității, spune conducerea Muzeului. Este vorba despre reevaluarea întregului patrimoniu și clasarea a cât mai multe obiecte. Ambele presupun resurse financiare importante pe care Autoritatea refuză să le pună la dispoziția Muzeului Municipal Curtea de Argeș.

Obiective pentru acest an

Potrivit raportului de activitate al managerului Muzeului, Ştefan Dumitrache, în activitatea curentă  a instituţiei se vor avea în vedere câteva obiective strategice, cum ar fi dezvoltarea patrimoniului muzeal prin formele caracteristice de constituire a patrimoniului muzeal: cercetare, documentare, donaţii şi achiziţii; asigurarea evidenţei şi clasării patrimoniului cultural aflat în administrare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; conservarea şi restaurarea bunurilor culturale din patrimoniul deţinut; punerea în valoare a patrimoniului cultural pe care îl are în administrare prin intermediul expoziţiilor permanente şi temporare, a programelor culturale şi educative, a publicaţiilor ştiinţifice şi de popularizare, prin organizarea unor sesiuni ştiinţifice, simpozioane, colocvii, mese rotunde etc.

De asemenea, conducerea Muzeului are în vedere şi alte obiective – cercetare fundamentală şi aplicată, conform programelor anuale de activitate, cu scopul de a cunoaşte istoria, tradiţiile şi cultura populară din zona Curtea de Argeș şi pentru a identifica monumente şi obiective reprezentative ale culturii materiale şi spirituale; menţinerea unui contact permanent cu mediile de informare, cu organizaţiile non-guvernamentale, culturale, instituţii de învăţământ şi cercetare, organisme şi foruri naţionale şi internaţionale de profil;  menţinerea unui contact permanent cu publicul larg pentru identificarea nevoilor şi aşteptărilor, în scopul orientării programelor culturale şi de punere în valoare a patrimoniului cultural administrat în funcţie de acestea; stimularea participării locuitorilor judeţului la cunoaşterea şi revitalizarea activităţilor culturale şi atragerea generaţiei tinere la aceste activităţi;  folosirea judicioasă a resurselor şi a logisticii muzeale în cadrul unui management instituţional realist şi performant.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email