Municipalitatea, amendată de Fondul de Mediu

Municipiul Curtea de Argeş trebuie să achite o contribuţie la Fondul de Mediu în valoare de 126.100 de lei pentru 2016. De fapt, contribuţia reprezintă un soi de amendă pentru „neîndeplinirea obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare”. Administraţia Fondului de Mediu a înştiinţat oficial Primăria Curtea de Argeş cu priivre la neîndeplinirea obligaţiilor care îi reveneau . Astfel, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 196,  Fondul de Mediu este format, printre altele, şi  dintr-o „contribuţie de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea efectiv depozitată şi cantitatea reprezentând 85% din cea depozitată în anul anterior”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email