Muncitorii calificaţi în construcţii pot obţine contracte de muncă în Israel

Cetăţenii români pot obţine locuri de muncă în construcţii, în Israel. Persoanele interesate trebuie să aibă calificare/experienţă în meseriile:

•           dulgheri pentru cofraje de construcţie industrializată (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie);

•           fierari – betoniști, îndoirea fierului (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie);

•           zidari – faianțari, acoperirea podelelor și pereților cu faianță (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie);

•           zidari – tencuitori pentru lucrări de tencuit.

De asemenea, cei interesați trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

•           să nu fi lucrat anterior în Israel;

•           să nu aibă rude de gradul I care lucrează deja în această ţară, cu excepţia fraţilor;

•           să nu aibă cazier judiciar;                   

•           să fie apţi psihic şi fizic de muncă intensă în condiţiile climatice specifice statului de destinaţie, inclusiv muncă la înălţime şi manipulare de greutăţi;

•           să nu sufere de anumite boli cronice.

Persoanele interesate se pot înscrie la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă având următoarele documente:

– cerere tip;

– declaraţie – tip bilingvă;

– copie Carte de identitate;

– copie Paşaport, dacă au;

– copii ale actelor de studii şi de calificare (toate paginile scrise), dacă au;

– copii ale documentelor care atestă experienţa, vechimea în muncă, dacă au.

Contractele de muncă se încheie pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire până la o durată maximă de 63 luni. Salariu lunar minim brut estimat este de 1.540 dolari americani.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email