Măturile de nuiele trec de la SPGC la SC Salubritate Publică Urbană SRL

Consilierii locali sunt convocaţi astăzi începând cu ora 13.00 la o şedinţă extraordinară, pentru a pune la punct ultimele detalii legate de modul în care îşi va desfăşura activitatea noua firmă care se va ocupa de curăţenia în municipiu. Pe ordinea de zi figurează următoarele puncte:
1. Delegarea directă a gestiunii serviciului comunitar de salubrizare stradală a municipiului Curtea de Argeş către Societatea Comercială cu Răspundere Limitată Salubritate Publică Urbană, societate comercială cu capital aparţinând municipiului Curtea de Argeş, înfiinţată prin reorganizarea Serviciului Public de Gospodărie Comunală, pentru reorganizarea contractului de delegare a gestiunii şi pentru aprobarea Caietului de Sarcini privind delegarea gestiunii precum şi a inventarului bunurilor care se concesionează odată cu delegarea gestiunii.
2. Aprobarea trecerii din proprietatea Serviciului Public de Gospodărie Comunală în proprietatea Societăţii Comerciale cu răspundere Limitată Salubritate Publică Urbană Curtea de Argeş, societate comercială al cărui capital este deţinut integral de municipiul Curtea de Argeş, a unor bunuri strict necesare realizării obiectului de activitate. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email