Motive de bucurie pentru acţionarii salariaţi – La Electroargeş se dau dividende

La sfârşitul acestei luni la Electroargeş are loc o Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor, iar unul dintre punctele discutate va fi repartizarea de dividende, propunerea fiind făcută de Consiliul de Administraţie. Potrivit acesteia, 40% din profit ar putea fi repartizat sub formă de dividente acţionarilor – 29,6845 % – SC Bran Oil SRL Galaţi, 33,3606 % – persoane fizice, 36,9549% – persoane juridice.
Conform datelor publicate pe site-ul societăţii, Electroargeş și-a încheiat activitatea în exercițiul financiar 2013 cu un rezultat brut în sumă de 14.160.344 lei, profitul impozabil fiind de 13.847.176 lei. Pentru acest profit fiscal societatea a calculat o cheltuială cu impozitul pe profit datorat în sumă de 2.215.548 lei, din care a dedus sponsorizări în sumă de 107.500 lei, rămânând un impozit de plată de 2.108.048 lei, la 31.12.2013  înregistrând un profit net de repartizat în sumă de 12.052.296 lei.
Achiziţii de un milioane de euro
Pentru profit net rămas nerepartizat, în sumă de 12.052.296 de lei, Consiliul de Administrație al SC Electroargeş SA propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor repartizarea astfel: pentru un număr de 80.835.590 acțiuni cu drept de dividend, 14.681 fiind acțiuni nealocate rămase la dispoziția societății la data redistribuirii prin marea privatizare. Din dividendele brute la distribuire se va reține impozitul conform prevederilor legale. Dividendele se vor distribui acționarilor prezenți în registrul acționarilor, iar diferența de 763,41 lei aferentă acțiunilor nealocate va rămâne la dispoziția societății regăsindu-se în sursele proprii de dezvoltare.  În 2013, Electroargeş a cumpărat active (clădiri, terenuri) de un milion de euro şi acţiuni în valoare de 1,5 milioane de euro, potrivit datelor contabile făcute publice vineri. Tot anul trecut societatea a contractat un credit în valoare de cinci milioane de lei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email