Miercuri, ședință a Consiliului Local. Ce se dezbate.

Miercuri, 25.01.2023, la ora 15,00,  are loc ședința ordinară a Consiliului Local Curtea de Argeș pentru luna ianuarie cu următoarea ordine de zi –

 1. Proiect de hotărâre pentru conferirea unor Diplome de recunoștință
 2. Aprobarea procesului verbal încheiat  in  ședința  ordinara din data de 12.01.2023.
 3. Proiect de hotărâre pentru inițierea demersurilor de Actualizare integrală în format GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului Curtea de Argeș și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent acestuia
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 90/2020 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 91/2020 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității la unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular
 6. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de << Cetățean de onoare post-mortem al municipiului Curtea de Argeș >> preotului Mihai I Chiriță
 7. Proiect de hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Curtea de Argeș, județul Argeș
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului de posturi de asistenți personali, pentru anul 2023, la nivelul Direcției de Asistență Socială Curtea de Argeș
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2023, care urmează a fi prestate de beneficiarii de ajutor social
 10. Proiect de hotărâre privind acordarea unor gratuități pe mijloacele de transport în comun și stabilirea cuantumului acestora pentru anul 2023
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș, UAT Curtea de Argeș și Asociația Culturală Curtea de Argeș (ACCA), pentru susținerea proiectului dedicat personalității lui Demetru Dem. Demetrescu Buzău
 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali care vor face parte din comisia mixta pentru repartizarea locuințelor de serviciu din fondul locativ al municipiului Curtea de Argeș
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului nr. 6 din Piața Agroalimentară Posada
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetului local al anilor anteriori pentru acoperirea temporară a eventualelor goluri de casă provenite din decalajul între veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare a bugetului Municipiului Curtea de Argeș pe anul 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email