Micii proprietari de păduri nu mai plătesc pentru paza acestora şi pot primi ajutoare financiare

Proprietarii de păduri care dețin terenuri forestiere cu suprafețe mai mici sau egale cu 30 de hectare vor beneficia de servicii de pază gratuite a terenurilor forestiere, măsură ce are scopul să contribuie la combaterea tăierilor ilegale, conform unui act normative adoptat săptămâna trecută.

Ajutorul de minimis, respectiv ajutorul de stat, vor fi acordate pentru a acoperi costurile serviciilor silvice realizate de către ocoalele silvice, astfel încât proprietarii de păduri cu suprafețe mai mici sau egale cu 30 de hectare să beneficieze de servicii în mod gratuit.

Hotărârea de guvern este valabilă pentru perioada 2016-2020. De schema de ajutor de minimis vor putea beneficia persoane fizice și juridice care desfășoară activități economice, au în proprietate terenuri forestiere cu suprafață totală mai mică sau egală cu 30 de hectare și îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

Ø  Nu se află în procedură de executare silită pentru plata datoriiilor fiscale și nefiscale, inclusiv nu au popriri pe conturile bancare;

Ø  Nu se află în procedură de închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială;

Ø  Nu sunt supuse unei proceduri de insolvență și nici nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fi supuse unei proceduri de insolvență colectivă la cererea creditorilor lor;

Ø  Suma ajutoarelor de minimis de care au beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali, 2 ani fiscali anteriori plus anul curent, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 de euro, respectiv 100.000 de euro pentru întreprinderea cu activitate de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost.

Persoanele fizice și juridice care nu desfășoară activități economice vor beneficia de ajutor de stat în sume echivalente celor acordate prin schema de minimis.

Plata sumelor se va face către ocoalele silvice care asigură serviciile silvice, pe baza contractului de administrare/servicii încheiat conform prevederilor legale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email