Meserii noi, meserii actuale, meserii de succes – la Grup Şcolar Agricol „Curtea de Argeş”

 

„Pasul indispensabil pentru a obţine lucrurile pe care ţi le doreşti în viaţă este acesta: hotărăşte-te ce vrei” Ben Stein

În condiţiile unui sistem educaţional aflat în plină reformă, Grup Şcolar Agricol „Constantin Dobrescu” Curtea de Argeş 

vine în întâmpinarea absolvenţilor de gimnaziu cu un plan de şcolarizare în care se regăsesc calificări aflate în top pe piaţa muncii. Având suportul unei baze materiale ce se ridică la standardele europene, cu un corp profesoral de înaltă ţinută, unitatea noastră şcolară vă garantează instruirea atât sub aspectul acumulării de cunoştinţe şi abilităţi profesionale într-o gamă variată de calificări, cât mai ales consiliere şi sprijin real pentru integrarea socio-profesională, după absolvire.

Întocmirea proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2009 – 2010 a avut la bază prevederile Legilor nr. 84/1995, 128/1997 (Statutul Personalului Didactic), prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar, Hotărârea Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, prevederile OMECT nr.1847/29.08.2007, prevederile H.G. nr. 866/13.08.2008 pentru modificarea H.G. nr. 844/2002, privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, prevederile documentelor care stau la baza elaborării propunerii planului de şcolarizare prin învăţământ profesional şi tehnic sunt Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (PRAI) şi Planul Local de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (PLAI). De asemenea, s-a luat în considerare posibilitatea asigurării resurselor umane calificate pentru toate nivelurile de învăţământ.

Pentru anul şcolar 2009 – 2010, la liceu, curs de zi, Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovaţiei ne-a aprobat un plan de şcolarizare în care se regăsesc:

– clasa a IX-a – 6 clase, dintre care 1 clasă – Profil Servicii (profil tradiţional al liceului nostru) şi 5 clase – Profil Resurse naturale şi protecţia mediului (cu finalizare în calificările: Tehnician veterinar, Tehnician în agroturism, Tehnician analize produse alimentare, Tehnician agromontan şi Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului – de asemenea, calificări în care am şcolarizat în ultimii ani, autorizate de ARACIP). 

Menţionăm faptul că, în Învăţământul Profesional şi Tehnic, o serie de calificări nu se mai finalizează pe ruta progresivă (respectiv Şcoala de Arte şi Meserii), ele trecând conform H.G. nr.866/13.08.2008 la liceu tehnologic, rută directă. Aceasta nu înseamnă că absolvenţii de gimnaziu cu rezultate ceva mai modeste la învăţătură, dar care doresc să înveţe o meserie, nu vor mai avea acces la cursurile liceale sau că acest acces va fi oarecum îngrădit. Pentru a-i asigura de acest lucru, în oferta noastră se regăsesc toate acele calificări, şcolarizate până acum prin intermediul Şcolii de Arte şi Meserii.

Şi pentru anul şcolar 2009-2010 avem o ofertă generoasă la şcoala postliceală, cu 2 clase: din domeniul pregătirii de bază Agricultură – calificarea Tehnician activităţi de agroturism montan şi din domeniul pregătirii de bază Industrie alimentară – calificarea Tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare. Menţionăm faptul că ambele calificări sunt autorizate de ARACIP. 

Unitatea noastră şcolară dispune de cabinete de specialitate, resurse umane calificate şi parteneriate încheiate cu agenţii economici de profil, iar toate acestea se constituie în reale garanţii pentru derularea unui proces instructiv-educativ de calitate. Rămâne la alegerea dumneavoastră, a părinţilor şi absolvenţilor de clasa a VIII-a, să optaţi pentru una sau alta dintre calificările pe care noi le şcolarizăm. 

Nu lăsaţi doar şansa să-şi pună amprenta asupra viitorului copiilor dumneavoastră. Bazaţi-vă pe noi şi împreună vom putea construi pentru ei un viitor sigur, în care să se regăsească toate aspiraţiile şi speranţele noastre.

Director,Prof. CORINA ALINA VOICILĂ 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email