Lucrări de 87 de miliarde la Albeşti

În aceste zile se lucrează intens la canalizare în comuna Albeşti. Proeictul, finanţat din fonduri europene, se numeşte „Sistem centralizat de canalizare satele Dobroţu, Brăteşti şi Doblea, comuna Albeştii de Argeş, Sistem centralizat alimentare cu apa satele Dobroţu, Brăteşti şi Doblea, comuna Albeştii de Argeş, Reabilitare drumuri de interes local satele Albeştii Pământeni şi Albeştii Ungureni în comuna Albeştii de Argeş, Centru îngrijire copii sat Albeştii Pământeni comuna Albeştii de Argeş şi Dotare cămin cultural sat Dobroţu, comuna Albeştii de Argeş, judetul Argeş – faza de execuţie”. Licitaţia pentru aceste lucrări a fost anunţată pe SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice), şi tot pe SEAP a fost publicat şi anunţul de atribuire a lucrărilor. Astfel, s-au prezentat la licitaţie şapte firme, iar două au câştigat, cel două fiind prezenta probabil în asociere. Canalizarea, alimentarea cu apă, reabilitarea drumurilor, centrul de îngrijire copii plus dotarea căminului cultural din satul Dobroţu vor fi făcute de o firmă din Piteşti, SC Valah Construct Grup SRL, şi de o alta din Călugăreni, Giurgiu – SC Gecor SRL. Valoarea la care a fost câştigată licitaţia este de 8724609.82 de lei, fără TVA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email