Lucrări de 12,9 milioane de lei la Spital

Licitaţia pentru „creşterea eficienţei energetice” a Spitalului a fost câştigată de o firmă din Braşov

Licitaţia pentru „Servicii de elaborare proiect tehnic de executie, inclusiv detalii de execuție si asistenta tehnica din partea proiectantului si lucrări construcții în cadrul proiectuluicu titlul „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Curtea de Argeș” a fost anunţată iniţial pentru luna decembrie a anului trecut, dar cum nu s-a prezentat nimeni a fost reluată în ianuarie, iar valoarea estimată a  fost de aproape 14 milioane de lei.

A fost o singură ofertă depusă, a unei asocieri de firme, S.C. TOP LINE CONSTRUCT SRL (Lider asociere) și S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L. (Asociat). Din asociere fac parte o firmă italiană, RCM COSTRUZIONI SRL, ca terţ susţinător, dar şi AIR SERVICE DELTA S.R.L. şi ENERGO PREST COMPANY S.R.L. Zilele trecute a fost desemnat câştigătorul, asocierea de mai sus, iar contractul a fost semnat pentru suma de 12.968.514.75 lei

TOP LINE o are ca unic acţionarv pe Elena Ungureanu, cu domiciuluil în Braşov. Ea a mai fost şi încă mai este ascoiată în alte firme cu doi argeşeni, potrivit termene.ro, cu Silviu Simion şi cu Dan Matei. TOP LINE are patru ani vechime iar în 2018 a avut 15 angajaţi.

Valoarea estimata a contractului de achiziție nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse și neprevăzute stabilită în bugetul proiectului respectiv suma de 956.250,05 lei, fără TVA, aceasta putând fi accesată, după caz, în situația în care sunt îndeplinite cerințele legale privind utilizarea acestor sume, respectiv în condițiile prevazute din clauzele contractului de achiziție publica și în conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice.

Obiectul contractului de achiziţie publică îl reprezinta proiectarea (inclusiv asistența tehnică din partea proiectantului) şi execuţia de lucrări în cadrul proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Curtea de Argeș”. Valoarea estimata a contractului a fost de 13.178.974,73 lei (fără TVA) constituită astfel: pentru serviciile de proiectare – valoarea estimată de 386.750,00 lei formată din cheltuieli pentru întocmirea documentațiilor tehnico-economice 297.500,00 lei şi cheltuieli pentru asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor 89.250,00 lei.

 Pentru execuţia lucrărilor, valoarea estimată  de 12.792.224,73 lei e formată din cheltuieli pentru construcții și instalații legate de construcții 11.223.518,46 lei, cheltuieli pentru montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale 142.998,22 lei, cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj  1.383.484,00 lei şi cheltuieli pentru organizarea de șantier  42.224,05 lei.

Ce lucrări se fac

Lucrările care vor fi făcute sunt de „reabilitare termică a anvelopei (izolarea termică a faţadelor, termo-hidroizolarea terasei, izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei”. De asemenea, se vor mai face „lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire a sistemului de furnizare a apei calde de consum (înlocuirea cazanului din centrala termică proprie, înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare, înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi a apei calde de consum”. Proiectul prevede şi „instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu, centrală pe biomasă şi sistem captoare solare termice”.

Şi sistemul de iluminat va fi refăcut prin „reabilitarea instalaţiei de iluminat, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă”. Vor fi înlocuite lifturilor existente şi vor fi reparate acoperişul şi terasele.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email