Locurile de parcare vor fi scoase la licitaţie

Primăria a postat pe site-ul propriu şi a lansat în dezbatere publică Regulamentului de atribuire şi folosire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Curtea de Argeş. Despre asta se discută din 2011, când  administratorii asociaţiilor de locatari anunţau că se primesc cereri pentru concesionarea sau închirierea locurilor de parcare, iar uşile sediilor asociaţiilor erau luate cu asalt de cei care voiau un loc de parcare pe care să-l plătească, dar despre care să ştie că îl pot folosi oricând. O adevărată isterie s-a creat în oraş, oamenii stând la coadă în faţa uşii asociaţiei să depună copiile după buletine, după cărţile de identitate ale autoturismelor şi cererile pentru un loc de parcare. Pentru o maşină se luau în calcul 2,5 metri pe 4 metri, astfel încât la o scară de bloc să încapă, în parcare, cam şapte maşini. Primele şapte cereri ale celor care locuiau în blocul respectiv primeau locurile de parcare, iar pentru ceilalţi, care rămâneau fără, se căutau soluţii la blocurile vecine la care mai rămâneau locuri de parcare neocupate. Planul părea, aşadar, bun.

Un apartament, un loc de parcare

Au trecut ani mulţi de atunci şi nu s-a mai întâmplat nimic. Acum, Regulamentul prezentat argeşenilor care au posibilitatea să facă propuneri şi sugestii, stabileşte clar ce şi cum se va face. Astfel, „locurile de parcare care fac obiectul atribuirii şi folosirii sunt cele situate în parcările de reşedinţă, amenajate de Primăria Municipiului Curtea de Argeş, la mai puţin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari, distanţa de 30 de metri putând fi depăşită în funcţie de configuraţia perimetrului de amplasare a parcării”.

Articolul 2 al Regulamenului prevede că „în parcările de reşedinţă se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament, la taxa stabilită prin H.C.L. sau la taxa licitată, cu excepţia persoanelor care deţin garaje sau copertine autorizate. Locurile de parcare din parcările de reşedinţă vor fi atribuite/licitate numai după amenajarea, semnalizarea şi numerotarea acestora de către administratorul parcării de reşedinţă”. În plus „deţinerea unui autovehicul, având inspecţia tehnică periodică la zi, în proprietate sau în folosinţă, constituie condiţie obligatorie pentru a participa la procedura de atribuire/licitare a locurilor de parcare”.

În situaţiile în care numărul de solicitări depăşeşte numărul de locuri amenajate în parcarea de reşedinţă sau când unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulţi locatari, atribuirea se va face prin licitaţie publică. Preţul de pornire al licitaţiei îl reprezintă taxa de bază stabilită prin hotărâre a Consiliului Local. Procedura de atribuire/licitaţie se va organiza nominal pentru fiecare loc de parcare situat în parcarea de reşedinţă, iar atribuirea locurilor din parcările de reşedinţă şi eliberarea abonamentelor de reşedinţă se va face numai persoanelor fizice domiciliate/rezidente în imobilele arondate acestor parcări.

Abonamentele se fac pe o perioadă de 5 ani

În cazul în care numărul de solicitanţi este mai mic decât numărul de locuri de parcare amenajate, se pot atribui locuri de parcare şi pentru locatari persoane fizice sau juridice din imobilele apropiate care nu au primit locuri în parcarea de reşedinţă aferentă acestora, sau se pot atribui mai multe locuri de parcare pentru acelaşi apartament, cu condiţia achitării taxelor aferente.

Abonamentele de reşedinţă dau dreptul folosirii locului de parcare de luni până vineri, între orele 16:00 şi 7:00 ale zilei următoare şi de sâmbătă de la orele 7:00 până luni la orele 7:00. Abonamentele se vor elibera de Primăria Municipiului Curtea de Argeş, pe o perioadă de 5 ani. În cazul în care solicitantul căruia i s-a atribuit loc de parcare în parcarea de reşedinţă nu achită în termen de 30 de zile de la data atribuirii locului de parcare taxa aferentă, va pierde locul de parcare atribuit, care va putea fi reatribuit altor solicitanţi.

Taxa de parcare este de 100 lei/an, dar  cuantumul acesteia  poate fi actualizat periodic prin hotărâri ale Consiliului Local.

Cei care vor să primească un loc de parcare trebuie să depună la asociaţia de proprietari mai multe documente, după care asociaţiile vor fi înştiinţate de către Primărie Municipiului cu privire la data, ora şi locul desfăşurării procedurii de atribuire/licitaţie. În cazul în care numărul de locuri de parcare din parcarea de reşedinţă este mai mic decât numărul de solicitanţi, sau în cazul în care există mai multe solicitări pentru acelaşi loc de parcare, atribuirea locurilor se va face prin licitaţie publică cu strigare pentru fiecare loc de parcare în parte.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email