Lista finală a investiţiilor publice de anul acesta

Bugetul din acest an al municipiului Curtea de Argeş este de 175.755.000 de lei, adică 35 de milioane de euro. Săptămâna trecută bugetul a fost aprobat de Consiliul Local. După cum v-am informat, pentru dezvoltarea oraşului bugetul alocat este de125.785.900 lei, iar pentru funcţionarea instituţiilor 49.969.100 lei.

Bugetul local este construit pe două secţiuni, secţiunea de funcţionare, care acoperă finanţarea cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite de lege, şi secţiunea de dezvoltare, care se referă la implementarea politicilor de dezvoltare locală. Veniturile totale prevăzute în bugetul local sunt formate din venituri proprii, impozite şi taxe pe proprietate, venituri din capital, venituri din proprietate, cote defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

Ce face Primăria cu banii

Lista investiţiilor pe care v-am prezentat-o în ultimul număr al ziarului nostru a suferit modificări, şi vă invităm să aflaţi din rândurile de mai jos care este lista finală a investiţiilor, aprobată de Consiliul Local.

La capitolul Autorităţi publice

La capitolul Autorităţi publice sunt prevăzute următoarele – Plan Urbanisitc Zonal (PUZ) – 170.000 de lei, chioşcuri flori 120.000 de lei bucata, Plan de mibilitate urbană pentru perioada 2021 – 2027, 160.000 lei, echipamente electronice şi sisteme 15.000 de lei.

La capitolul Învăţământ investiţiile sunt dotări creşă pentru 4 grupe de copii, str. Unirii, 355.000 lei, dotări grădiniţă, str. Eroilor 426.000 lei.

La capitolul Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

La capitolul Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică  investiţiile sunt-  Bloc locuințe de serviciu ANL-str. 1 Decembrie 1918  200.000 lei, Bloc locuințe ANL- str. Cuza Vodă, 200.000 lei, Construire creşă pentru 4 grupe de copii, 200.000 lei, Construire grădiniţă cu program prelungit, 370.000 lei, Bloc locuinţe sociale 500.000 lei, Reabilitare reţea apă zona centrală 2.400.000 lei, Reabilitare pod peste pârăul V. lașului (1 Decembrie 1918-Eroilor) 2.300.000 lei, Reabilitare trotuare 247.000 lei, Racordare utilităţi şi sistematizare grădiniţă nouă 400.000 lei, racordare utilităţi şi sistematizare creşă nouă 300.000 lei, proiect construire creşă 50.000 lei, Reabilitare stadion 30.000 lei, Reabilitare str. Eroilor, 13-dul Basarabilor, Negru Vodă  2250000 lei, Reabilitare trotuare (Str. Traian, Bdul. Basarabilor 150.000 lei, Delegarea gestiunii serviciului de transport public de persoane cu autobuze urbane prin curse regulate la nivelul Municipiului Curtea de Argeș — servicii de elaborate a studiului de oportunitate, servicii auxiliare achiziției 60.000 lei, Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 155.000 lei, Servicii auxiliare achiziției proiectului „Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții Varianta de ocolire Curtea de Argeș” 60.000 lei.

La capitolul Protecţia mediului

La capitolul Protecţia mediului investiţiile sunt următoarele – Canalizare menajeră străzi Cuza Vodă-Lt. Pavelescu-Progresului- strada Valea Danului  950.000 lei, Staţie de tratare cu treaptă mecanică, biologică și terțiară şi instalație de primire vidanja 28.000.000 lei, Creşterea eficienţei  energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în cladirea Primăriei 25.000 lei, Creșterea eficienței energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirea Şcolii Gimnaziale „Mircea cel Bătrân”,  Creșterea eficienței energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în cladirea Grădiniței cu Program Prelungit ,.Academia Piticilor şi Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirea Grădiniţei cu Program Normal „Căsuţa cu Poveşti”  câte 25.000 lei.

Proiecte cu finanţare europeană

În plus mai sunt bani pentru PROIECTELE  CU FINANȚARE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ – Creșterea eticientei energetice a Spitalului Municipal Curtea de Argeș, Dezvoltarea unui sistem de transport modern, accesibil și durabil în Municipiul Curtea de Argeș, Dotarea și echiparea Ambulatoriului din municipiul Curtea de Argeș, Eficienţa energetică prin implementarea sistemului de gestionare inteligentă a iluminatului public în Municipiul Curtea de Argeș, Dezvoltarea transportului public în Municipiul Curtea de Argeș.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email