Lidl, în război cu omul de afaceri Cosmin Zarioiu

Se ştie de mult timp că la Curtea de Argeş legile se aplică pe sărite, autorizaţiile de construire se dau pe ochi frumoşi şi în funcţie de numele, mai mult sau mai puţin sonore, al celor care le solicită, iar ceea ce se întâmplă pe strada 1 Decembrie pare să fie ilustrarea perfecta a acestor lucruri. În faţa supermarketului Lidl se construieşte un imobil, dar nu aşa cum ar trebui să fie.

O afacere încheiată de Primărie

Cosmin Zarioiu, cunoscutul om de afaceri, a obţinut  pe 20 decembrie 2013 autorizaţie de construire pentru un spațiu comercial cu demisol, parter şi două etaje pe strada 1 Decembrie . Terenul a fost cumpărat de la Foresta şi pe el fusese calea ferată a fabricii de cherestea. Zarioiu şi-a îngrădit proprietatea care cuprindea şi o parte din strada Barajului. Perfect legal, ne spuneau în 2013 reprezentanţii  Direcţiei Arhitect Şef din Primărie. Cum situaţia era de-a dreptul aberantă, pietonii şi maşinile nemaiavând loc să treacă, administraţia locală a făcut un schimb pentru terenul pe care se află strada Barajului, bucăţica îngrădită de proprietarul legal. Consiliul Local Curtea de Argeş a finalizat schimbul de terenuri între municipalitate şi omul de afaceri Cosmin Zarioiu, cel care deţine 220 de metri pătraţi pe strada 1 Decembrie, lângă Lidl, în luna august 2013. Astfel, Consiliul Local a aprobat schimbul terenului în suprafaţă de 220 de metri pătraţi, situat pe strada 1 Decembrie, cu o valoare de 9680 de euro, cu platforma betonată în suprafaţă de 190 de metri pătraţi situată pe strada Traian şi care aparţine domeniului privat al municipiului, cu o valoare de 8892 de euro. Pe restul de teren de pe strada 1 Decembrie e construieşte acum.

„Nu e treaba Primăriei!”

Mai întâi, câţiva cetăţeni ne-au sesizat faptul că se construieşte pe întreaga suprafaţă de teren. Apoi, alţii ne-au reclamat că nu se respectă normele referitoare la locurile de parcare pe care un astfel de imobil, cu demisol, parter şi două etaje trebuie să le aibă. Reprezentanţi ai Lidl au făcut la Primărie o sesizare pentru faptul că linia balcoanelor este pe cea a gardului care împrejmuieşte proprietatea supermarketului.

Am încercat să obţinem mai multe informaţii de la Direcţia Arhitect Şef din Primărie, cea care a eliberat autorizaţia de constuire. Am aflat de la şeful Direcţiei Arhitect Şef, inginerul constructor Cătălin Băşoiu, că datele sunt confifenţiale. A recunoscut că a existat o sesizare de la Lidl, dar mai departe …. „Faceţi o solicitare scrisă pentru informaţii, dar să ştiţi că datele sunt confidenţiale”, a precizat Băşoiu.  El spune că „nu e treaba Primăriei” să verifice dacă ce e pe teren e conform autorizaţiei eliberate, şi că ,,există un diriginte de şantier şi un responsabil tehnic” pentru lucrare.

 

Ce zice legea şi cum se respectă ea la Curtea de Argeş

Legea Urbanismului şi Amenajării Teritoriului este însă clară. „Consiliul local coordonează şi răspunde de întreaga activitate de urbanism desfăşurată pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale şi asigură respectarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate”, conform articolului 25 al legii menţionate. De asemenea, conform aceluiaşi document pe care trebuie să îl ştie şi să îl aplice şi şeful de la Arhitect Şef, „activitatea de amenajarea a teritoriului şi de urbanism trebuie să se desfăşoare cu respectarea autonomiei locale, pe baza principiului parteneriatului, transparenţei, descentralizării serviciilor publice, participării populaţiei în procesul de luare a deciziilor, precum şi al dezvoltării durabile(…)”.

 

În ceea ce priveşte urmărirea lucărilor care se fac, aceeaşi lege e la fel de clară şi prevede că „urmărirea aplicării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate se face prin compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale, după caz, precum şi de Inspectoratul de Stat în Construcţii”. Prin urmare, dacă ce se construieşte pe strada 1 Decembrie e legal, conform autorizaţiei, asta este treaba Direcţiei Arhitect Şef să urmărească, Direcţie care, de altfel, are obligaţia respectării principiului transparenţei enunţat la articolul menţionat mai sus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email