Licitaţie de 3 milioane de euro pentru lucrări la Spital

Primăria Curtea de Argeş a scos la licitaţie pe sistemul electronic de achiziţii publice un contract pentru „Servicii de elaborare proiect tehnic de execuţie, inclusiv detalii de execuţie şi asistenţă tehnică din partea proiectantului şi lucrări construcţii în cadrul proiectului cu titlul “Creşterea eficienţei energetice a Spitalului Municipal Curtea de Argeş”, cu o valoare estimată de  13.178.974.73 de lei, fără TVA. Licitaţia are loc pe 14 decembrie, şi are drept criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate – preţ.

Valoarea estimată a contractului este în cuantum de 13.178.974,73 lei (fără TVA), şi este constituită astfel – 1. Pentru serviciile de proiectare-valoarea estimată este de 386.750,00 lei, formată din cheltuieli pentru întocmirea documentaţiilor tehnico-economice 297.500,00 lei, cheltuieli pentru asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioadăade execuție a lucrărilor 89.250,00 lei. Pentru execuția lucrărilor valoarea estimată este de 12.792.224,73 lei, şi este formată din cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii legate de construcţii 11.223.518,46 lei, cheltuieli pentru montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcţionale  142.998,22 lei, cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 1.383.484,00 lei, cheltuieli pentru organizarea de şantier 42.224,05 lei.

Valoarea estimată a contractului de achiziţie nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse şi neprevăzute stabilită în bugetul proiectului, respectiv suma de 956.250,05 lei, fără TVA.

Pe ce vor fi cheltuiţi banii

Lucrările care vor fi făcute sunt de „reabilitare termică a anvelopei (izolarea termică a faţadelor, termo-hidroizolarea terasei, izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei”. De asemenea, se vor mai face „lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire a sistemului de furnizare a apei calde de consum (înlocuirea cazanului din centrala termică proprie, înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare, înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi a apei calde de consum”. Proiectul prevede şi „instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu, centrală pe biomasă şi sistem captoare solare termice”.

Şi sistemul de iluminat va fi refăcut prin „reabilitarea instalaţiei de iluminat, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă”. Vor fi înlocuite lifturilor existente şi vor fi reparate acoperişul şi terasele.

Rezultate aşteptate după realizarea proiectului sunt o „clădire eficientă din punct de vedere energetic”, urmând să scadă consumul de energie, astfel – consumul anual de energie primara (kWh/an), valoare la începutul implementării proiectului 4.872.254,11, valoare la finalul implementării proiectului 1.686.806,81. Consumul anual de energie  la începutul implementarii proiectului este de 338,11, iar la finalul implementării proiectului va fi de 63,05.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email