Legea insolvenței persoanei fizice, aplicată din noiembrie

Legea insolvenței persoanei fizice, care permite și unei persoane fizice, nu doar unei firme, să intre în insolvență dacă nu mai are bani pentru plata datoriilor scadente, va fi aplicată din noiembrie, cu două luni mai devreme față de termenul inițial.

Legea insolvenței persoanei fizice reglementează trei modalități prin care insolvența persoanelor fizice va putea fi soluționată, respectiv pe bază de plan de rambursare a datoriilor, prin lichidare de active sau prin procedură simplificată. La acest moment, insolvența este posibilă doar pentru firme.

Astfel, o persoană fizică debitoare este considerată în insolvență când patrimoniul ei este caracterizat prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor scadente.

Insolvența se prezumă a fi existentă dacă, după trecerea unui termen de 90 zile de la data scadenței unei obligații, persoana în cauză datoriile către unul sau mai mulți creditori.

Durata de executare a planului de rambursare este de până la 5 ani de la data rămânerii definitive a deciziei de deschidere a procedurii de insolvență, cu posibilitatea prelungirii executării cu cel mult un an.

 

Astfel, orice persoană care se află, nu din vina sa, în imposibilitate de a plăti datoriile, își poate reeșalona plățile, pe baza unui plan de redresare financiară, pe o perioadă de cinci ani, fiind protejată de executarea silită.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email