Legea e încălcată fără probleme la Curtea de Argeş.Declaraţiile de avere ale aleşilor locali nu sunt publice nici după 4 luni de la învestire

În termen de 30 zile de la data alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii trebuie depuse declaraţiile de avere şi de interese. Ziarul nostru a scris despre faptul că la Curtea de Argeş respectarea legii e … opţională, iar lucrul acesta nu s-a schimbat, ci dimpotrivă. Este vorba despre declaraţiile noilor consilieri locali, învestiţi în luna octombrie a anului trecut. Legea e clară, iar pe portalul Agenţiei Naţionale de Integritate este şi un ghid de completare a declaraţiilor, în care scrie că printre atribuţiile persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se numără „afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese pe pagina de Internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire”.

De asemenea, „declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de Internet a instituţiei şi a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii”.

Sigur că la Curtea de Argeş nu s-a întâmplat nimic în acest sens, dar nimeni nu ia măsuri, deocamdată, şi nimeni nu a păţit nimic. Tot deocamdată.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email