La Valea Danului sunt probleme cu taxa de salubrizare

Curtea de Conturi a făcut un audit şi la Primăria Valea Danului anul trecut, aşa cum a făcut la numeroase unităţi administrativ teritoriale din Argeş. Ca peste tot, Curtea a constatat abateri.

„Nu au fost stabilite, înregistrate și urmărite la încasare, venituri cuvenite bugetului local al unității administrativ-teritoriale, în valoare totală de 27.305,26 lei, reprezentând taxe speciale, care să acopere integral costul efectiv al serviciului de salubrizare prestat în anul 2020, prin delegare de gestiune, pe bază de contract de prestări servicii, în beneficiul întregii colectivități locale a comunei Valea Danului”, se arată în Raportul Curţii de Conturi.

De asemenea, inspectorii au constatat că  „au fost efectuate plăți nelegale (…) în sumă de 30.255 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări, acceptate la plată și decontate la obiectivul de investiții “Extindere rețea de canalizare în comuna Valea Danului județul Argeș”, care exced celor stabilite prin contractul de lucrări și actele adiționale ulterioare, pentru care se datorează majorări de întârziere de 7.126 lei”.

Ce măsuri a dispus Curtea de Conturi

„În timpul misiunii de audit, reprezentanții entității auditate au procedat la stabilirea valorii totale a taxei speciale de salubritate, nestabilită, neînregistrată și implicit neurmărită în vederea încasării și realizării la bugetul local, în anul 2020, ca diferență între valoarea totală a sumelor datorate către operatorul serviciului public de salubrizare, potrivit facturilor emise de acesta, și valoarea totală a taxei stabilite, înregistrate și urmărite la încasare pentru același exercițiu financiar-bugetar, aceasta fiind cuantificată la nivelul sumei de 27.305,26 lei”, se arată în Raport.

Camera de Conturi a dispus „stabilirea, evidențierea în contabilitatea sintetică și analitică pe plătitor și respectiv urmărirea la încasare a veniturilor bugetare, estimate în timpul auditului la nivelul de 27.305,26 lei, reprezentând taxa salubritate datorată de persoanele fizice beneficiare (…).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email