La Seminarul Teologic, bani în plus la salarii

Şi Seminarul Teologic Ortodox „Neagoe Vodă Basarab” a fost subiectul unui audit al Curţii de Conturi în luna octombrie a anului trecut. Inspectorii Curţii au constatat în urma controlului că „au fost constituite și raportate prin situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2015 provizioane pentru litigii, aferente drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești, mai mari cu 86.558 lei decât nivelul reglementat prin legislația aplicabilă în vigoare”, dar „prin măsuri operative promovate de către managementul entității auditate abaterea constatată a fost integral remediat”.

De asemenea, „au fost efectuate plăți nelegale în sumă totală de 1.265 lei (pentru care s-au calculat majorări de întârziere de 81 lei), reprezentând drepturi salariale stabilite și acordate peste nivelul stabilit prin hotărârea judecătorească pronunțată de instanța competentă. În timpul misiunii de audit, personalul cu atribuții din cadrul entității a stabilit întinderea prejudiciului la nivelul sumei de 1.346 lei, din care 1.265 lei reprezintă contravaloarea plăților nelegale efectuate și 81 lei majorări de întârziere și a procedat la recuperarea integrală a acestuia, abaterea constatată fiind astfel remediată”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email