La Mălureni morţii plătesc amenzi

Mai mulţi lociuitori ai comunei Mălureni, decedaţi de ceva timp, figurau în actele contabile ale Primăriei cu amenzi de plătit, a constatat Curtea de Conturi în urma unui audit desfășurat la unitatea administrativ teritorială comuna  (UATC) Mălureni în perioada 03.07.2020 – 30.07.2020. Iar acestea nu au fost singurele abateri constatate de inspectori.

„Nu au fost scăzute din evidența contabilă condusă la nivelul entității debite în sumă de 307.150 lei aferente persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate pentru care s-a aprobat trecerea în evidenţa separată.

Nu au fost înregistrate în evidența contabilă venituri proprii cuvenite bugetului local provenind din creanțe aferente sursei “Alte impozite și taxe” datorate de contribuabilii de pe raza comunei Mălureni, în sumă de 153.071 lei.

Nu au fost întreprinse diligențele necesare pentru încasarea amenzilor prin executare silită sau prin înlocuirea lor cu sancţiunea obligării contravenienţilor la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii”, se arată în raportul Curţii de Conturi.

10 cetăţeni care au de plătit amenzi muncesc în folosul comunităţii

Ce-i drept,  în timpul controlului, deficiențele constatate au fost remediate astfel: s-au întocmit dosare, având ca obiect înlocuirea amenzilor lor cu sancţiunea obligării contravenienţilor la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii (…) care au fost înaintate către Judecătoria Curtea de Argeș pentru un număr de 10 cazuri cu o valoare de 14.082 lei.

Inspectorii  au constatat că „la finele anului 2019, au fost menținute eronat în evidenţa fiscală/contabilă creanţe ale contribuabililor persoane fizice decedate, provenind din amenzi contravenționale în sumă de 1.220 lei”.

În plus, Curtea de Conturi a sesizat că „au fost efectuate plăți nelegale în sumă de 5.644 lei, reprezentând contravaloarea drepturilor salariale acordate pentru luna iulie 2019 unui număr de 9 angajați ai UATC Mălureni peste nivelul prevăzut de reglementările aplicabile în vigoare, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 543 lei”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email