La Judecătoria Curtea de Argeş, un judecător are în medie 610 dosare

În anul 2012, pe rolul Judecătoriei Curtea de Argeş au fost înregistrate în total 3607 de cauze nou-intrate, la care s-au adăugat un număr de 881 cauze nesoluţionate la 31 decembrie 2011, potrivit bilanţului făcut public de curând de către Judecătorie.
La data de 31 decembrie 2012 au rămas nesoluţionate  767 dosare, din care 215 cauze suspendate. Comparativ cu anul 2011, se constată o creştere a numărului de dosare nou-intrate (de la 3569 dosare nou-intrate în anul 2011 la 3607 dosare nou-intrate în anul 2012)
Din cele 3607 de dosare nou-intrate în anul 2012, au fost înregistrate:
– 2059 cauze în materie civilă,
– 393 cauze litigii cu profesioniştii;
– 420 cauze de minori şi familie;
–  47 cauze de fond funciar;
– 688 cauze în materie penală.
Judecătorii de la Curtea de Argeş au fost destul de ocupaţi, conform datelor din bilanţ. Astfel, încărcătura pe judecător – calculată în raport de numărul de dosare aflate pe rol în anul 2012 – este, în medie, de 610,42 dosare.
Indicele general de operativitate al instanţei, în raport  de numărul dosarelor rulate pe judecător în anul 2012 este de 87,08 %. În cursul anului 2012, Judecătoria Curtea de Argeş a soluţionat un număr total de 3781 de cauze.
Faţă de 2011 există o evoluţie pozitivă a principalilor indicatori statistici, se arată în bilanţul citat. Astfel, indicele de operativitate generală a crescut de la valoarea de 83,38 % la valoarea de 87,08%, volumul total de activitate – exprimat prin  numărul de dosare înregistrate a crescut de la 3569 de cauze nou-intrate în 2011, la 3607 cauze nou-intrate în 2012, creşterea fiind de 38 de dosare. Numărul dosarelor soluţionate, de asemenea, a crescut de la 3492 de cauze în 2011 la 3721 în anul 2012, creşterea fiind de 229 de dosare. Numărul dosarelor mai vechi de un an a scăzut, de la 133 la 83 de dosare, scăderea fiind de 50 de dosare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email