La Ciofrângeni, miliarde plătite pentru lucrări neefectuate şi salarii crescute nelegal

După ce săptămâna trecută INTERES ARGEŞEAN v-a prezentat în exclusivitate raportul privind finanţele publice locale realizat de Curtea de Conturi în urma controalelor la Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Curtea de Argeş şi la câteva instituţii subordonate, precum şi la Unitatea Administrativ Teritorială Valea Iaşului, continuăm să vă arătăm proporţia jafului din banul public în comunele din zona Curtea de Argeş, aşa cum reiese din concluziile inspectorilor Curţii, concluzii făcute publice zilele trecute. Mulţi bani daţi pentru ce nu s-a făcut, salariile personalului primăriilor crescute nelegal, cadouri de Crăciun plătite în afara legii, de toate au găsit cei de la Curtea de Conturi în finanţele primăriilor. Astăzi, Primăria Ciofrângeni.

Salarii nejustificat de mari

La Unitatea Administrativ Teritorială Ciofrângeni auditul Curţii de Conturi a avut loc în luna mai a anului trecut. Inspectorii Curţii au constatat că „s-a plătit nelegal, din creditele bugetare aprobate pentru cheltuielile de personal, suma totală de 50.731 lei, reprezentând contravaloarea componentelor salariale neprevăzute de legislaţia cu privire la salarizarea personalului plătit din din fonduri publice acordate necuvenit unor salariați din cadrul instituției, în perioada 2013-aprilie 2016. În timpul misiunii de audit, ordonatorul de credite, prin personalul de specialitate din cadrul entităţii, a procedat la stabilirea întinderii prejudiciului adus bugetului local, rezultând că au fost acordate fără temei legal drepturi salariale în sumă de 50.731 lei, pentru care se datorează majorări de întârziere în sumă de 8.777 lei, rezultând un prejudiciu total de 59.508 lei. Din prejudiciul total stabilit în sumă de 59.508 lei (50.731 lei plăţi nelegale şi 8.777 lei majorări de întârziere aferente), suma de 29.313 lei (22.754 lei plăţi nelegale şi 6.477 lei majorări de întârziere aferente), reprezentând prejudiciu aferent perioadei 2013-30.09.2014”.

Podul peste râul Topolog, lucrări plătite dar neexecutate

De asemenea, relevă raportul, „au fost efectuate plăţi nelegale din creditele aprobate pentru cheltuieli de capital în sumă estimată de 20.318 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări facturate, acceptate la plată, dar neexecutate la obiectivul de investiții „Pod peste râul Topolog pe 205A din DJ678A în cătun Uțari din comuna Ciofrangeni, sat Lacurile, județul Argeș” (…). În timpul misiunii de audit financiar reprezentanții entității au stabilit întinderea prejudiciului adus bugetului entităţii, operaţiune din care a rezultat că suma certă a acestuia este de 22.553 lei, din care 20.318 lei reprezintă plăţi nelegale şi 2.235 lei majorări de întârziere”.

Diferenţe de preţ la reparaţia drumurilor

S-au mai plătit însă şi alţi bani în afara legii – „Au fost efectuate plăţi nelegale în sumă estimată de 12.472 lei, reprezentând diferențe de preţ nereale aferente lucrărilor realizate la obiectivul „Reparații și întreținere drumuri comunale și sătești prin: furnizarea de materiale consumate și a prestărilor de servicii cu utilaje pentru înlăturarea efectelor calamităților din perioada mai-iunie 2014“.

Bani în avans, nejustificat, pentru baza sportivă

Şi baza sportivă din localitate a fost menţionată în raportul Curţii – „S-a plătit în avans suma de 20.500 lei, în baza contractului de lucrări (…), ce are ca obiect “Finalizare lucrare baza sportivă multifuncțională în comuna Ciofrângeni, județul Argeș“, sumă ce nu fost justificată cu lucrări executate nici până la data prezentului audit. În timpul misiunii de audit reprezentanții entității au stabilit întinderea prejudiciului adus bugetului entităţii, operaţiune din care a rezultat că suma certă a acestuia este de 35.477 lei, din care 20.500 lei avans nejustificat şi 14.977 lei majorări de întârziere”.

Bani în avans, nejustificat, pentru refacerea drumurilor

Pentru reparaţia drumurilor comunale s-au plătit, nelegal, în avans, sume importante, conform inspectorilor, astfel – „Au fost efectuate plăţi nelegale în sumă estimată de 33.444 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări facturate, acceptate la plată, dar neexecutate la obiectivul de investiții „Refacere drumuri comunale și locale, podețe tubulare, apărări de maluri, zid de sprijin din beton pe DC 205 la KM 2+000, pe partea dreaptă a drumului, în lungime de 50 metri și plantare de salcâmi în comuna Ciofrângeni, județul Argeș” executat în baza contractului de lucrări (…). În timpul misiunii de audit reprezentanții entității auditate au stabilit întinderea prejudiciului adus bugetului entităţii, operaţiune din care a rezultat că suma certă a acestuia este de 54.977 lei, din care 33.444 lei reprezintă plăţi nelegale, 2.341 lei majorări de întârziere și 19.192 lei reprezintă majorări pentru avansul acordat și nejustificat în termen”.

Lucrări neconforme, plătite nelegal, la alimentarea cu apă

Practic, nicio lucrare publică realizată la Ciofrângeni nu a fost fără cusur, după cum a constatat Curtea de Conturi. „Au fost efectuate plăţi nelegale în sumă estimată de 51.574 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări facturate, acceptate la plată, dar neexecutate precum şi lucrări neconforme cu prescripţiile tehnice la obiectivul de investiții „Construire conductă de alimentare cu apă și bazin de stocare în comuna Ciofrângeni, județul Argeș” realizat în baza contractului de lucrări (…). În timpul controlului, reprezentanții UATC Ciofrângeni au stabilit întinderea prejudiciului la nivelul sumei de 68.780 lei, din care 51.574 lei reprezintă plăţi nelegale şi 17.206 lei majorări de întârziere”.

Moş Crăciun, ilegalist

La Ciofrângeni, şi cadourile pentru pomul de Crăciun au fost cumpărate ilegal, susine Curtea de Conturi – „Au fost efectuate plăţi nelegale din creditele bugetare aprobate pentru bunuri și servicii în sumă estimată de 4.005 lei reprezentând cadouri de Crăciun pentru copiii școlari și preșcolari de pe raza comunei Ciofrângeni. În timpul controlului persoanele cu atribuţii din cadrul entităţii au stabilit întinderea prejudiciului adus bugetului entităţii auditate, operaţiune din care a rezultat că, suma certă a acestuia este de 4.005 lei, respectiv plăți nelegale de 3.743 lei pentru care s-au calculat majorări de întârziere aferente de 262 lei”.

La atâtea abateri constatate, măsurile dispuse şi recomandările formulate de Curtea de Conturi au vizat în primul rând recuperarea prejudiciului de peste 200.000 de lei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email