La Arefu, pajiştile au fost închiriate sau concesionate pe bani prea puţini

Nici la Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)Arefu Curtea de Conturi nu a găsit lucrurile în ordine. „Nu au fost respectate prevederile legale cu caracter specific referitoare la stabilirea preţurilor contractelor de concesiune/închiriere a pajiştilor permanente, bunuri aflate în proprietatea publică/privată a UAT şi cedate spre folosinţa unor persoane fizice, în sensul că reprezentanţii entităţii publice verificate nu au aplicat reglementările exprese cu privire la modul de calcul al nivelului minim al preţului redevenţei/chiriei, cu consecința subevaluării creanţelor cuvenite bugetului local la această sursă de venit.

Valoarea abaterii a fost determinată în timpul misiunii de audit pe baza datelor şi informaţiilor puse la dispoziţie de către reprezentanţii entităţii publice verificate, aceasta fiind în valoare totală de 184.029 lei reprezentând venituri totale stabilite suplimentar din care 106.190 lei reprezintă debit iar 77.839 lei sunt penalități.

Şi cu banii daţi pentru lucrările din comună sunt probleme. „S-a plătit nelegal suma de 21.906 lei reprezentând lucrări acceptate la plată și decontate dar neefectuate, pentru obiectivul de investiţii “Modernizare drumuri de interes local comuna Arefu județul Argeș”.

În timpul misiunii de audit persoanele cu atribuții din cadrul entității au stabilit întinderea prejudiciului adus bugetului local, operațiune din care a rezultat că suma certă a acestuia este de 26.725 lei din care 21.906 lei reprezintă plăți nelegale efectuate din fonduri publice şi 4.819 lei accesorii fiscale aferente”, se arată în raportul Curţii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email