La Aquaterm, sistem de supraveghere cu 24 de camere în valoare de peste 100.000 de lei

Derularea contractului a fost stopată de Consiliul de Administraţie 

Un altul, în valoare de 28.000 de lei, pentru inventarierea arhivei, a avut aceeaşi soartă

Ies la iveală date tot mai interesante despre activitatea societăţii de apă canal de la Curtea de Argeş, Aquaterm SA, societate a Consiliului Local. Noul Consiliu de Administraţie a prezentat la Adunarea Generală a Acţionarilor din 6 mai planul de administrare a societăţii pentru perioada 2019 – 2024, mandatul de patru ani cu care a fost învestit.

Planul este detaliat şi face o radiografie a motivelor pentru care Aquaterm a ajuns în situaţia actuală. Printre primele măsuri luate de Consiliul de Administraţie s-a numărat „stoparea derulării a două contracte considerate de noua conducere ca fiind cel puţin inoportune”.

Arhiva, „ordonată” cu 28.000 de lei

Este vorba despre un contact de montare a unui sistem de alarmă şi sistem TVCI în valoare de 105.868 lei fără TVA, din care au fost deja efectuate lucrări în sumă de 27.273 lei fără TVA. „Contractul are o valoare inacceptabil de mare pentru resursele actuale ale societăţii şi am considerat că nu se justifică un număr atât de mare de camere de luat vederi, 13 interioare şi 11 exterioare numai în incinta sediului din strada Negru Vodă, atât timp cât există deja implementat un sistem de alarmare cu butoane de panică la fiecare casier şi avem un paznic – dispecer non stop”, justifică administratorii societăţii măsura luată.

Al doilea contract stopat de Consiliul de Administraţie are o valoare mai mică, dar este la fel de inoportun. Este vorba despre un contract de „ordonare şi inventariere a arhivei societăţii în sumă de 28.000 de lei, fără TVA, pentru circa 100 ml de documen te. Întrucât facturarea se face pe ml, s-a decis de către noua conducere continuarea acestui contract până la finalizarea sortării şi aranjării arhivei de personal necesară asigurării datelor de intrare pentru eliberarea adeverinţelor de vechime de către biroul de resurse umane”, potrivit planului de administrare.

O altă măsură luată de cei cinci administratori (Claudia Mihăilescu, administrator executiv, Ionuţ Andrei, preşedintele Consiliului de Administraţie, Dumitru Giuclea, Mihai Stoicescu, Adriana Ciorbaru, administratori) a fost renegocierea contractului de închiriere a vidanjei, de la 350 la 150 de lei ora.

Creşte tariful la apă….

Consiliul de Administraţie are avizul autorităţii naţionale în domeniu (ANRSC) pentru creşterea tarifelor la apă canal cu 30% şi va cere aprobarea AGA pentru majorare. 70% din veniturile suplimentare vor fi alocate achiziţiei de echipamente şi dezvoltării companiei, iar 30% vor fi alocate „motivării salariaţilor”, creşterea salariilor de bază şi acordarea de bonusuri urmând să fie susţinute şi prin reducerea pierderilor de apă şi creşterea cantităţii facturate, potrivit Consiliului de Administraţie.

…şi se reduce personalul

Administratorii vor să reducă, până cel mai târziu 31 decembrie 2019,  personalul cu 20% prin pensionare, cu acordul părţilor, concediere individuală prin „aşezarea organigramei în funcţie de calificări, experienţă, necesar de personal specializat ăn domeniile de interes ale societăţii”. Această din urmă parte ar putea fi mai greu de pus în practică, având în vedere cum s-au făcut cele mai multe angajări la Aquaterm în ultimii mulţi ani.

Se va înfiinţa un Birou de conformare legală care va avea printre atribuţii „consilierea conducerii pe probleme care ţin de îndeplinirea şi respectarea cerinţelor legale în domeniul de activitate, confirmarea legalităţii documentelor întocmite, urmărirea îndeplinirii cerinţelor legale din domeniul de activitate”. De asemenea, Consiliul de Administraţie vrea să înfiinţezeun post de inginer şef sau director tehnic, şi să desfiinţeze posturilor de conducere acolo unde se dublează. De asemenea, se solicită comasarea Secţiei canal cu Secţia reţele apă, reducerea personalului pe baza unor criterii de performanţă individuală, şi asigurarea, de la 1 ianuarie 2020, a unui salariu net de 2000 de lei pe lună pentru cei rămaşi în societate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email