La APIA se depun cererile de subvenţie pentru motorină

Reprezentanţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) îi informează pe fermierii argeşeni că pot depune în această perioadă cereri pentru obţinerea ajutorului de stat, pentru motorina utilizată în agricultură.
Ce acte sunt necesare
Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt persoanele juridice şi persoanele fizice care se anga-jează să se autorizeze ca PFA-uri sau întreprinderi individuale. Astfel, fermierii trebuie să depună cererea de acord prealabil pentru finanţare, la Centrul Judeţean APIA, din Piteşti, Calea Cîmpulung nr. 8, până la data de 13 decembrie, însoţită de următoarele documente: copie de pe cartea/buletinul de identitate; copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz; adeverinţă de la Registrul Agricol cu suprafaţa spaţiilor protejate (sere şi/sau solare), după caz; copia documentului care atestă în-registrarea/autorizarea sanitar-veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; anexele nr. 4, 5 sau 6, după caz, privind lista suprafeţelor şi a structurii culturilor pentru care se solicită ajutorul de stat şi/sau producţia de ciuperci estimată/efectivul mediu anual de animale/păsări/familii de albine/ cutii viermi de mătase şi/sau cantitatea de apă pentru irigaţii aferente anului agricol 2013 – 2014 (10 octombrie 2013 – 30 septembrie 2014); dovada că persoana nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz; copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după caz; angajamentul solicitantului persoană fizică cu privire la autorizarea ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală. Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare vor depun cererile de plată trimestriale pentru rambursare, pînă la sfîrşitul lunii următoare trimestrului pentru care se solicită ram-bursarea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email