Jumătate dintre locurile din parcările de reşedinţă au fost închiriate

Serviciul Public de Gospodărie Comunală (SPGC) trasează parcările rezidenţiale care au fost închiriate de Primărie. Jumătate dintre acestea au fost închiriate de locuitorii blocurilor din Curtea de Argeş. „Noi primim de la Primărie un plan de trasaj iar noi îl punem în practică”, spune Ioan Ghiţă, directorul SPGC.

Închirierea locurilor de parcare a început în 2018, după mai mult de paru ani de tergiversări. Biroul de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului din cadrul Primăriei se ocupă de această activitate, iar SPGC trasează zonele în care locatarii îşi pot lăsa maşinile seara şi în zilele de sărbătoare legală. Închirierea nu este valabilă ziua.

Potrivit Regulamentului de atribuire şi folosire a locurilor de parcare, în parcările de reşedinţă din municipiul Curtea de Argeş, „locurile de parcare care fac obiectul atribuirii şi folosirii sunt cele situate în parcările de reşedinţă, amenajate de Primăria Municipiului Curtea de Argeş, la mai puţin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari, distanţa de 30 de metri putând fi depăşită în funcţie de configuraţia perimetrului de amplasare a parcării”.

Abonamentele de reşedinţă dau dreptul folosirii locului de parcare între anumite ore

Articolul 2 al Regulamentului de atribuire şi folosire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Curtea de Argeş prevede că „în parcările de reşedinţă se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament, la taxa stabilită prin H.C.L. sau la taxa licitată, cu excepţia persoanelor care deţin garaje sau copertine autorizate. Locurile de parcare din parcările de reşedinţă vor fi atribuite/licitate numai după amenajarea, semnalizarea şi numerotarea acestora de către administratorul parcării de reşedinţă”. În plus „deţinerea unui autovehicul, având inspecţia tehnică periodică la zi, în proprietate sau în folosinţă, constituie condiţie obligatorie pentru a participa la procedura de atribuire/licitare a locurilor de parcare”. De asemenea, „abonamentele de reşedinţă dau dreptul folosirii locului de parcare de luni până vineri, între orele 16:00 şi 7:00 ale zilei următoare şi de sâmbătă de la orele 7:00 până luni la orele 7:00. Abonamentele se vor elibera de Primăria Municipiului Curtea de Argeş, pe o perioadă de 5 ani. În cazul în care solicitantul căruia i s-a atribuit loc de parcare în parcarea de reşedinţă nu achită în termen de 30 de zile de la data atribuirii locului de parcare taxa aferentă, va pierde locul de parcare atribuit, care va putea fi reatribuit altor solicitanţi”.

Taxa de parcare este de 100 lei/an, dar  cuantumul acesteia  poate fi actualizat periodic prin hotărâri ale Consiliului Local.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email