Joi, şedinţă extraordinară a Consiliului Local Curtea de Argeş

Joi, 3 decembrie, are loc o şedinţă extraordinară a Consiliului Local Curtea de Argeş, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local şi Bugetului instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020.

2.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită pentru o durată de cinci ani către Fundaţia umanitară de orientare şi integrare socială HAND ROM a unor bunuri aparţinând domeniului privat al municipiului Curtea de Argeş.

3.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

4.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în comisiile pentru evaluare şi asigurarea calităţii la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular.

5.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Curtea de Argeş în adunarea generală a acţionarilor la SC AQUATERM AG 98 SA

6.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Curtea de Argeş în adunarea generală a asociaţilor la SC SALUBRITATE PUBLICĂ URBANĂ CURTEA DE ARGEŞ SRL.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email