Jandarmeria Argeș recrutează tineri dornici de a urma o carieră militară

Tinerii interesați de o carieră de ofițer în Jandarmeria Româna se pot înscrie pentru participarea la concursul de admitere organizat de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.

Cererea-tip de înscriere se descarcă și se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare, respectiv sru@jandarmeriaarges.ro, în perioada 27 iunie – 8 iulie 2022, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Data limită de depunere a dosarelor de recrutare la sediul I.J.J. Argeș este 22 iulie 2022.

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează de către specialiști din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., conform unei planificări întocmite de către Serviciul Resurse Umane care va fi postată pe site-ul Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș (www.jandarmeriaarges.ro).

De asemenea, rezultatele la testarea psihologică se vor afișa pe site-ul www.jandarmeriaarges.ro la secțiunea Carieră/Admitere. Pentru candidații care nu au promovat testarea psihologică, activitatea de recrutare încetează.

Proba de evaluare a performanței fizice se susține la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, în perioada 22-28 august 2022, iar proba de evaluare a cunoștințelor se susține în perioada 30-31 august 2022. Examinarea medicală se realizează pentru candidații care se încadreaza în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă, în perioada 6-19 septembrie 2022.

Tematica și bibliografia, precum și activitățile specifice înscrierii și a probei de verificare a cunoștințelor sunt stabilite și planificate prin regulamentul concursului de admitere, disponibil pe pagina oficială de internet a instituției de învatamânt.

Date suplimentare privind condițiile și criteriile specifice de recrutare se pot obține la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș, din Municipiul Pitești, Aleea Negoiul nr. 2 și la numerele de telefon: 0248/211505, 0248/211502 interior 24531/24500.

Compartimentul

Informare, relații publice și cu publicul

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email