Inventar al terenurilor care pot fi retrocedate

Printr-un ordin al prefectului de Argeş au fost constituite 102 comisii locale de inventariere a terenurilor care pot fi atribuite în natură,  comisii alcătuite din reprezentanţi ai Prefecturii, primar şi secretar de primărie, agronom şi un reprezentant al Oficiului teritorial de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Comisia va face în următoarele maxim două luni un inventar al tuturor terenurilor care pot fi atribuite în natură în condiţiile noii legi, adică terenurile ce constituie rezerva comisiei locale de fond funciar; terenurile aflate în proprietatea publică şi privată a statului, cu sau fără investiţii, aflate în administrarea unor autorităţi şi instituţii publice; terenurile administrate de institute şi staţiuni de cercetare, cu sau fără investiţii; terenurile ocupate de izlazuri; alte terenuri identificate ca disponibile în vederea restituirii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email