Încep probele scrise din cadrul sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat

Astăzi se desfăşoară prima proba scrisă din cadrul sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat. Astfel, absolvenţii care nu au promovat examenul sau nu s-au prezentat în sesiunea anterioară, vor susţine proba scrisă la limba şi literatura română.
Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş (ISJ) a stabilit în municipiul nostru două centre de examen pentru această sesiune a bacalaureatului. Astfel, cei 290 de  candidaţi din Curtea de Argeş, Domneşti şi Corbeni vor susţine probele scrise în următoarele instituţii de învăţământ:
– Centrul de examen de la Liceul Tehnologic „Ferdinand I” – 119 absolvenţi preconizaţi – unităţi şcolare arondate: Liceul Tehnologic Auto – 25 de candidaţi;  Liceul tehnologic „Ferdinand I” – 56 de canidaţi; Liceul Tehnologic „Petre Ionescu Muscel” Domneşti – 38 de candidaţi;
– Centrul de examen de la Liceul Tehnologic Forestier – 171 absolvenţi preconizaţi – unităţi şcolare arondate: Colegiul Naţional „Vlaicu Vodă” – 4 candidaţi; Seminarul Teologic Ortodox „Neagoe Vodă” – 10 candidaţi; Liceul „Constantin Dobrescu” – 62 de candidaţi; Liceul Tehnologic Forestier – 95 de candidaţi.
Ce fel de subiecte vor primi elevii
La proba scrisă la limba şi literatura română, candidaţii vor avea de rezolvat subiecte diferite, în funcţie de profilul pe care l-au absolvit: un tip de subiecte pentru elevii de la filiera teoretică – profil umanist şi filiera vocaţională – profil pedagogic şi un alt tip de subiecte pentru absolvenţii de la filiera teoretică – profil real, filiera tehnologică şi filiera vocaţională – toate profilurile, cu excepţia celui pedagogic.
– Subiectul I – are ca suport un text literar studiat/la prima vedere, aparţinând genului epic, liric sau dramatic. Itemii folosiţi sunt semiobiectivi, de tip întrebare structurată;
– Subiectul al II- lea presupune redactarea unui text de tip argumentativ, pornind de la ideile sugerate de un text de tip aforistic/critic;
– Subiectul al III- lea vizează aspecte de analiză tematică, structurală şi stilistică a operelor studiate ce aparţin autorilor canonici/speciilor literare/tipurilor de texte menţionate în programa de examen şi constă în elaborarea unui eseu structurat.
Candidaţii vor avea la dispoziţie trei ore pentru rezolvarea acestor subiecte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email