În ultimii 15 ani populaţia municipiului a scăzut cu 7,5%

Evoluția populația de pe raza municipiului Curtea de Argeş este în scădere în medie cu 7,5% în ultimii 15 ani, potrivit unor studii. Acestea  remarcă totuși o menținere constantă a grupei de vârstă 20-54 de ani, identificând astfel faptul că populația nu este supusă fenomenului de îmbătrânire rapidă. Se menţionează însă reducerea evoluției nou născuților, aceasta diminuându-se constant de la 0,82% din total populație în anul 2000 până la 0,52% din total populație în anul 2015. Acest trend descrescător coroborat cu tendința de scădere a populației va genera în următorii 10 ani o îmbătrânire a populației active, crescând ponderea grupei de vârstă peste 60 de ani. Procesul de îmbătrânire demografică este factorul care influențează cel mai mult acest bilanț natural la care se mai poate adaugă deplasarea definitivă a populației tinere. Sporul natural al populației municipiului Curtea de Argeș, analizat pe perioada 2000-2015 pune în evidența evoluția descendentă în ceea ce privește natalitate, și o evoluție ascendentă pentru mortalitate. Un bilanț demografic pozitiv se menține până în anul 2010, urmând că după acest an, mortalitatea să crească în defavoarea natalității.

Creşte număril elevilor care urmează învăţământul special

Ȋn ceea ce privește populația şcolarǎ pe niveluri de educație, se observă o evoluție negativǎ ȋn perioadă 2010-2015, astfel de la un total de 7228 elevi ȋnscrişi ȋn anul 2010 se ajunge la un număr de 6511 elevi ȋn anul 2015. Ca urmare a natalitǎţii scǎzute, s-a ȋnregistrat o descreștere și ȋn cazul copiilor ȋnscrişi ȋn grǎdiniţe, de la 949 copii ȋn 2010 la doar 784 ȋn 2015. 

Și ȋn ȋnvǎţǎmantul primar și gimnazial se observă o scǎdere a numǎrului de elevi, ȋnsǎ, ȋn cazul ȋnvǎţǎmantului special, cu preponderenţǎ din anul 2013, numǎrul elevilor crește.

La nivelul ȋnvǎţǎmantului liceal studiile citate remarcă o scǎdere a numǎrului de elevi ce urmeazǎ un liceu cu profil teoretic și o creștere semnificativǎ a celor ce doresc sǎ profeseze o meserie de bazǎ ȋn urmă finalizǎrii anilor de studiu, astfel numǎrul elevilor ȋnscriţi ȋn ȋnvǎţǎmantul profesional crește de la 260 elevi ȋn 2010 la un total de 319 ȋn 2015. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email