În ultimii 10 ani natalitatea a scăzut la Curtea de Argeș cu 16,89%, iar căsătoriile cu 52,02%

În perioada 2010 – 2020, în municipiul Curtea de Argeș, rata natalității a înregistrat o scădere, având rata medie 7,21‰, valoare inferioară față de cea înregistrată la nivel regional: Sud-Muntenia – total (8,56‰), Sud-Muntenia – urban (8,31‰); și la nivel județean: Argeș – total (8,43‰), Argeș – urban (8,29‰), potrivit unor statistici oficiale. În anul 2020, rata natalității în municipiul Curtea de Argeș a scăzut cu 16,89% față de anul 2010. Prin urmare, municipiul Curtea de Argeș înregistrează cea mai scăzută rată a natalității, în perioada menționată anterior, față de rata înregistrată la nivel regional și județean.

Nici din punct de vedere al căsătoriilor încheiate nu stăm prea bine în perioada analizată. În 2020, în municipiul Curtea de Argeș au fost oficiate 83 de căsătorii, fiind înregistrată o scădere cu -52,02% față de anul 2010 și cu – 62,94%, comparativ cu anul 2017. Evoluția acestui indicator a înregistrat un trend descendent. Media numărului de căsătorii, în perioada 2010 – 2020, a fost 176, valoare inferioară comparativ cu media raportată la nivel regional: Sud Muntenia – total (15,464 căsătorii), Sud Muntenia – urban (7,503 căsătorii); și la nivel județean: Argeș – total (3,350 căsătorii), Argeș – urban (1,928 căsătorii). În municipiul Curtea de Argeș, cel mai mare număr de căsătorii au fost oficiate în anul 2017 (224 căsătorii), iar cel mai mic număr de căsătorii au fost oficiate în anul 2020 (83 căsătorii).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email