În judeţul Argeş, cea mai mare medie de admitere în liceu a fost 9,95

La sfârşitul săptămânii trecute a avut loc repartizarea computerizată în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru absolvenţii claselor a VIII- a de la unităţile şcolare din municipiul Curtea de Argeş, care nu împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 13 septembrie 2009 inclusiv. Admiterea s-a făcut computerizat, în funcţie de opţiunea elevilor pentru liceul în care doresc să studieze. Anul acesta a fost primul în care media la admiterea la liceu a cuprins şi rezultatele de la tezele cu subiect unic susţinute de elevi în clasa a VII- a. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş, în acest an mediile de admitere în liceu sunt mai mici decât cele din anul anterior. Există o pondere mai mare a liceelor în care ultima medie cu care s-a intrat a fost mai mică decât anul trecut. În judeţul Argeş cea mai mare medie de admitere a fost 9,95. Elevii care au rămas nerepartizaţi, au ocazia să participe la următoare etapă de admitere computerizată care se va desfăşura după următorul calendar:
n 6-10 iulie – completare fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la   prima repartizare, dar şi de către elevii nerepartizaţi după prima etapă a admiterii
n 7-11 iulie – introducerea datelor în calculator , verificarea fişelor listate şi corectarea erorilor
n 12 iulie – transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean şi la Centrul Naţional de Admitere
n 13 iulie – repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii
n 14 iulie – afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii  proveniţi din şcolile respective , repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile  neocupate
n 6 – 16 iulie – depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi
n 17 iulie – transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal şi profesional de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii
n 21-23 iulie – rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană a situaţiilor special ivite după cele două etape de repartizare computerizată.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email