În cinci ani, la Curtea de Argeș numărul operatorilor economici a crescut cu 50%

În anul 2020, în Municipiul Curtea de Argeș, erau activi, din punct de vedere economic, un număr de 2.435 de operatori economici, un număr cu aproximativ 50% mai mare față de operatorii economici din anul 2015, potrivit unei statistici oficiale. În intervalul 2015-2020 s-a înregistrat o creștere atât a companiilor cu personalitate juridică (45,9%), cât și a persoanelor fizice care întreprind activități supuse impozitării (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale) (63,3%). Dinamica ponderilor persoanelor juridice și fizice în portofoliul de firme active al Municipiului Curtea de Argeș indică o scădere a procentului de firme cu personalitate juridică, de la 77,4% în anul 2015 la 75,3% în anul 2020 și o creștere a persoanelor fizice, de la 22,6% în anul 2015 la aproape un sfert (25%) Structura companiilor cu personalitate juridică din Municipiul Curtea de Argeș la nivelul anului 2020, arată predominarea societăților cu răspundere limitată (98%), urmate de societățile pe acțiuni și societățile cu răspundere limitată debutante, cu câte 1% fiecare.

Aproape jumătate din firme au cifră de afaceri zero

În anul financiar 2020, din cele 1.834 companii active din punct de vedere economic, doar 1.017 dintre acestea aveau o cifră de afaceri mai mare de 0, ceea ce reprezintă aproximativ 56% din numărul firmelor active din Municipiul Curtea de Argeș. În privința evoluției numărului de firme care depun documentele financiar contabile, în intervalul 2015-2020 se constată o creștere a acestor companii cu aproximativ 30%, de la 804 companii în anul 2015 la 286 în anul 2020. Referitor la numărul de angajați din anul 2020, aproximativ 286 de companii nu au avut niciun angajat, în creștere cu 44% față de numărul de companii din anul 2015.

Cele mai multe sunt microîntreprinderi

Din punct de vedere al tipologiei întreprinderilor, la nivelul anului 2020, în Municipiul Curtea de Argeș predomină microîntreprinderile (0-9 angajați) cu 90%, urmate de întreprinderile mici (10-49 angajați), cumulat, cele două tipuri de întreprinderi reprezintă 97,7% din întreprinderile active ale economiei Municipiului Curtea de Argeș. Celelalte tipuri reprezintă 2,2% din economia locală. În privința evoluției, în perioada 2015-2020 se remarcă creșterea ponderii microîntreprinderilor (4,6%) precum și creșterea întreprinderilor mari (cu peste 250 de angajați) cu 16,9%. În același timp, în același interval, se observă scăderi ale ponderilor întreprinderilor mici (-24,9%) și în cazul întreprinderilor mijlocii (- 47%). Întreprinderile mari sunt întreprinderile care activează în domeniul industriei prelucrătoare.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email