În cazul incompatibilităţii directorului Gabriel Nastea, Consiliul Local, lăsat în beznă cinci luni

Scandalul legat de demiterea pe motiv de incompatibilitate a fostului director al SC Salubritate Publică Urbană Curtea de Argeş (SPUCA) SRL pare să evolueze. După cum aţi aflat din ziarul nostru, Nastea a fost declarat incompatibil de ANI, acesta a contestat decizia, dar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că decizia Agenţiei de Integritate este corectă.
Agenţia Naţională de Integritate constata, pe 19 aprilie 2011, încălcarea legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor de către Gabriel Nastea, consilier local la Curtea de Argeş. Verificările în acest caz începuseră la sfârşitul anului 2010, în urma unei sesizări din oficiu. Potrivit reprezentanţilor ANI, Nastea s-a aflat în incompatibilitate deoarece a fost, pentru o perioadă de trei luni, din iunie 2008 până în septembrie 2008, atât consilier local, cât şi şef sector la  Serviciul Public de Gospodărie Comunală din Curtea de Argeş. Gabriel Nastea a atacat raportul de evaluare al ANI la Curtea de Apel Piteşti, iar pe 9 septembrie 2011 instanţa i-a dat câştig de cauză. Decizia de anulare a raportului de evaluare a fost atacată cu recurs de ANI la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar verdictul a fost schimbat. Conform legii, persoana faţă de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de trei ani.
Săpătmâna trecută, Adunarea Generală a Acţionarilor SPUCA, Consiliul Local Curtea de Argeş, a luat act de decizie şi l-a demis pe Gabriel Nastea înlocuindu-l cu fiul său, Cătălin Nastea.
Stanca a ştiut, dar nu a ştiut să spună
Interes Argeşean v-a innformat după AGA în legătură cu faptul că un consilier local, Constantin Stanca, a părăsit şedinţa nemulţumit de actele prezentate de conducerea SPUCA şi de faptul că reprezentanţii executivului nu au prezentat Consiliului Local adresa primită de la ANI, adresă care era destinată Consiliului. Stanca a cerut să fie prezentată adresa respectivă, dar solicitarea lui a rămas fără răspuns din partea primarului Nicolae Diaconu.
De ce nu a vrut primarul să arate adresa consilierilor s-a lămurit însă ieri, când Interes Argeşean a intrat în posesia acesteia. Era cam greu să dea explicaţii consilierilor Nicolae Diaconu atâta vreme cât respectivul document este „către Consiliul Local Curtea de Argeş, în atenţia Comisiei de Disciplină”. Motivaţia adusă ulterior a fost aceea că nu există o comisie de acest gen în Consiliul Local, dar explicaţia nu stă în picioare câtă vreme una dintre comisiile de specialitate a Consiliului este cea juridică şi de disciplină, din care fac parte Ion Şerban, Silviu Popescu şi Costinel Vasilescu. Constantin Stanca ştia, se pare, despre instituţia căreia îi era destinată acea adresă, numai că nu a ştiut să se facă înţeles de colegii săi.
Aproape jumătate de an de combătut degeaba
Adresa cu raportul de evaluare întocmit ca urmare a stării de incompatibilitate în care s-a aflat Gabriel Nastea a plecat de la ANI pe 23 octombrie 2012 şi a fost înregistrată la Primărie pe 1 noiembrie 2012. Inspectorii ANI înştiinţau Consiliul Local că raportul privind incompatibilitatea a rămas definitiv şi că „neaplicarea sancţiunii disciplinare sau neconstatarea încetării funcţiei publice, după caz, atunci când actul de constatare a rămas definitiv, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 de lei la 2000 de lei, dacă fapta nu constituie infracţiune”.
Primarul Diaconu a trimis la ANIo altă hârtie prin care înştiinţa Agenţia că Nastea nu mai are calitatea de ales local şi că „în consecinţă nu i se mai poate aplica niciuna dintre sancţiuni(…)”. Răspunsul ANI la această hârtie a fost cel prezentat Consiliului Local, adică cel prin care Agenţia revenea asupra anunţului făcut anterior, conform căruia Consiliul Local trebuia să ia act de decizia Înaltei Curţi ţi să-l demită pe Gabriel Nastea. Prin urmare, cinci luni de zile primarul Diaconu a ţinut Consiliu Local în beznă, încercând să-l scape cumva pe Nastea.
Că nu Gabriel Nastea este „cel mai” incompatibil director la Curtea de Argeş este o altă chestiune, însă, asupra căreia vom reveni într-unul din numerele viitoare ale ziarului nostru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email