În 2020, profitul net la nivelul Municipiului Curtea de Argeș a fost de 32,8 milioane euro

Specialiștii care au realizat Strategia integrată de dezvoltare urbană a municipiului Curtea de Argeș pentru perioada 2021 – 2027  au analizat și performanțele economice, iar rezultatele sunt extrem de interesante.

Analiza performanțelor economiei locale a fost realizată raportând cifra de afaceri la profitul net raportat în intervalul de timp 2015-2020. În anul 2020, profitul net raportat la nivelul Municipiului Curtea de Argeș înregistra o valoare de 158,9 milioane lei (32,8 milioane euro) în creștere cu 46,4% față de profitul net raportat în anul 2015, în valoare de 108,5 milioane lei (24,4 milioane euro). Comparativ cu anul 2019, profitul net raportat în anul 2020 scade cu 1,5%. În anul 2020, cele mai ridicate valori ale profitului sunt realizate de industrie (73 milioane lei, în creștere cu 1% față de anul 2015), construcții (22,4 milioane lei, în creștere cu 180% față de anul 2015) și comerț (17,6 milioane lei, în creștere cu 38% față de anul 2015).

Cele mai mari rate de profit, în anul 2020, s-au înregistrat în domenii precum intermedierile financiare și asigurări (56,3%), urmate de tranzacțiile imobiliare (52,1%) și activitățile de spectacole (47,4%). În perioada 2015-2019, sectoare economice precum distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, industria ospitalității precum și alte activități de servicii înregistrează creșteri exponențiale ale profitului net raportat. Per total, toate sectoarele economice locale înregistrează creșteri. În privința celor trei domenii principale (industrie, comerț și construcții), creșterile sunt mai reduse, excepție făcând construcțiile care cresc cu 177%, în timp ce industria prelucrătoare raportează un profit minimal de aproape 1%.

Activitățile economice realizate municipiu au însumat 512,6 milioane de  euro

În anul 2020, în Municipiul Curtea de Argeș, erau activi, din punct de vedere economic, un număr de 2.435 de operatori economici, un număr cu aproximativ 50% mai mare față de operatorii economici din anul 2015. În intervalul 2015-2020 s-a înregistrat o creștere atât a companiilor cu personalitate juridică (45,9%), cât și a persoanelor fizice care întreprind activități supuse impozitării (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale) (63,3%), potrivit datelor Strategiei de dezvoltare integrată a municipiului Curtea de Argeș în perioada 2021 – 2027.

Dinamica ponderilor persoanelor juridice și fizice în portofoliul de firme active al Municipiului Curtea de Argeș indică o scădere a procentului de firme cu personalitate juridică, de la 77,4% în anul 2015 la 75,3% în anul 2020 și o creștere a persoanelor fizice, de la 22,6% în anul 2015 la aproape un sfert (25%). Structura companiilor, cu personalitate juridică din Municipiul Curtea de Argeș la nivelul anului 2020, arată predominarea societăților cu răspundere limitată (98%), urmate de societățile pe acțiuni și societățile cu răspundere limitată debutante, cu câte 1% fiecare.

În anul financiar 2020, din cele 1.834 companii active din punct de vedere economic, doar 1.017 dintre acestea aveau o cifră de afaceri mai mare de 0, ceea ce reprezintă aproximativ 56% din numărul firmelor active din Municipiul Curtea de Argeș. Referitor la numărul de angajați din anul 2020, aproximativ 286 de companii nu au avut niciun angajat, în creștere cu 44% față de numărul de companii din anul 2015.

Datele privind distribuția întreprinderilor active în Municipiul Curtea de Argeș, pe sectoare ale economiei naționale, la nivelul anului 2020 arată că cele mai multe întreprinderi se regăsesc în comerț (32,3%), industrie (11,6%) și construcții (10,6%). Cumulat, cele trei domenii reprezintă 53% din companiile care dețin sediul social în Municipiul Curtea de Argeș. Această distribuție se menține pe toată durata intervalului analizat (2015-2020), păstrându-se în ponderi apropiate. Alte domenii reprezentative pentru economia locală, din punct de vedere al numărului de companii sunt reprezentate de activitățile profesionale, științifice și tehnice care dețin o cotă de 9%, urmate de activitatea de transporturi și depozitare – 6,2% și industria ospitalității (HoReCa) care reprezintă 6,2% din totalul companiilor existente la nivel local. Celelalte sectoare economice înregistrează valori sub 5% a numărului de companii cu specificul respectiv de activitate, reprezentând un sfert (24,6%) din numărul de întreprinderi active existente în cadrul economiei locale.

Afacerile din industria ospitalității au scăzut cu 100%

În anul 2020, volumul total al activităților economice realizate în Municipiul Curtea de Argeș însuma un total de 2,48 miliarde de lei (512,6 milioane EUR10), în creștere cu 36% față de volumul activităților economice realizate în anul 2015 de 1,82 miliarde lei (410,2 milioane euro). Principalele motoare economice care contribuie în mod semnificativ la volumul activităților economice, realizate în anul 2020, în Municipiul Curtea de Argeș, au fost industria prelucrătoare (70,1%), comerțul (12,3%) și construcțiile (8,7%). Cumulat, cele trei sectoare economice au realizat 91% din volumul total al activităților economice realizate în anul 2020.

Astfel, cele mai afectate domenii în anul 2020 au fost cel al industriei ospitalității care a înregistrat cea mai mare scădere a cifrei de afaceri, de la 61,4 mil. lei la 33 milioane, practic o scădere de 100%. Este urmat de domenii precum cel al altor activități de servicii (-30,5%), agricultura, silvicultura (-13,9%), învățământ (-13,6%), precum și producția și furnizarea de energie electrică și termică (-5,2%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email