Iată ce impozite plătim la anul !

Astăzi, Consiliul Local Curtea de Argeş va aproba taxele şi impozitele pe care locuitorii municipiului le vor plăti în 2015.
Impozitul pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice, se calculează prin aplicarea cotei de 1,2% asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare. În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 10% iar pentru clădirile nereevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referință se aplică o cotă de 30% și se calculează la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitate, până la sfârșitul lunii în care s-a efectuat reevaluarea, excepție făcând clădirile care au fost amortizate integral și pentru care cota de impozitare este de 1,2%.
Cota de impozit pentru clădirile cu destinație turistică ce nu funcționează în cursul unui an calendaristic este de 9% din valoarea de inventar a clădirii.
Impozitul pe clădiri, în cazul contribuabililor persoane fizice, se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a clădirii.
 Aceasta se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate cu coeficientul de corecție din tabelul următor:

Zona in cadrul localitatii    Rangul localitatii = 2
A                    2,4
B                    2,3
C                    2,2
D                    2,1
(va urma)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email