Şi la Curtea de Argeş Taxele şi impozitele pe clădiri şi terenuri au fost indexate cu 16%

„Dle. primar Diaconu, în 28 decembrie 2012 Guvernul a hotărât majorarea impozitelor locale – clădiri, terenuri, mijloace de transport, cu 16%. La Curtea de Argeș când veți stabili noile impozite conform Hotărârii 1309/2012 adoptată între Crăciun și Anul nou, având în vederea că dezbaterea publică și aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2013 a avut loc în octombrie 2012 ?”, întreba ieri un locuitor al municipiului care semnează Ionel Blănculescu pe site-ul domnuleprimar.ro. Întrebarea domniei sale nu este deloc lipsită de temei. Chiar dacă primarul Nicolae Diaconu nu a răspuns, putem noi să-l lămurim pe cetăţean.
Începând cu data de 1 ianuarie 2013, principalele taxe şi impozite au fost majorate cu 16%. Modificarea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 898/2012 în Hotărârea de Guvern (HG) nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013. Totodată, la data de 1 ianuarie 2013 se abrogă Hotărârea de Guvern nr. 956/2009 care stabilea vechile taxe şi impozite. La Curtea de Argeş a fost convocată pe 30 decembrie o şedinţă de Consiliu Local „de îndată” în care taxele şi impozitele pe clădiri şi terenuri au fost indexate cu procentul prevăzut de HG menţionată.
„Nu este o creştere, este o indexare!”
Directorul economic al Primăriei, Gheorghe Florescu, ne-a explicat. „Taxele şi impozitele nu au fost majorate ci doar au fost indexate cu 16%, conform Hotărârii de Guvern. Nu este vorba despre o majorare. De pe 3 ianuarie, de când am reînceput munca, cetăţenii au venit şi au plătit taxele şi impozitele noi. Până acum, la noi nu au crescut taxele locale”, ne-a spus directorul Florescu.
Iată care sunt taxele şi impozitele care au fost indexate cu 16%:
1. Impozitul pe clădiri
impozitul/taxa pe clădiri, în cazul contribuabililor persoane juridice, se calculează prin aplicarea cotei de 1,2% asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea, conform prevederilor legale în vigoare
în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii de inventar a clădirii înregistrate în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare
Impozitul pe clădiri, în cazul contribuabililor persoane fizice, se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a clădirii. Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea.
Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
-cu 20% pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
-cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 şi 50 de ani inclusiv la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 mp, valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 mp sau fracţiune din aceştia.
Dacă o persoană are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, care nu sunt închiriate unei alte persoane, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:
– cu 15% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
– cu 50% pentru cea de-a doua clădire
– cu 75% pentru cea de-a treia clădire
– cu 100% pentru cea de-a patra clădire si următoarele
Pentru clădirile proprietate publică sau privată a municipiului Curtea de Argeş, concesionate, închiriate,  date în administrare ori în folosinţă, taxa pe clădiri, reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă.
Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la primărie în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii.
Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
2. Impozitul pe teren
Pentru că trăim într-un municipiu de rangul II, care are sub 200.000 de locuitori, vom plăti taxe mai mici cu până la 20%, faţă de alte localităţi din ţară. Astfel, locuitorii din zona A a municipiului (centru), vor achita o taxă de 5.401 lei pe hectar pentru terenurile deţinute în intravilan şi pe care sunt construcţii. Cei care locuiesc în zona B vor plăti 3.768 de lei pe hectar, iar pentru cei din zona C, taxa scade la 2.385 de lei. Pentru zonele periferice, zona D-taxa este de 1.261 de lei pe hectar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email