Hotărâre de Consiliu Local ilegală?!

300 de milioane de lei vechi va costa reabilitarea reţelei de apă de pe strada San Nicoară. Consiliul Local a aprobat, la ultima şedinţă, acordarea acestei sume pentru lucrarea menţionată, deşi referatul care a însoţit proiectul de hotărâre nu avea avizul niciunui compartiment din Primărie, ci era realizat de doi salariaţi, Constantin Porceanu şi Constantin Teodorescu. Cei doi angajaţi ai Primăriei, primul de la Investiţii, şi al doilea de la Proiecte Europene, menţionează în referatul lor că „SC Aquaterm (…) confirmă necesitatea înlocuirii reţelei (…) datorită (?!) vechimii şi intervenţiilor repetate care au fost necesare pentru menţinerea în funcţiune a acesteia”.
Înlocuirea reţelei e probabil foarte necesară, având în vedere că strada respectivă face parte din programul „marii asfaltări”, iar dacă nu va fi schimbată acum, asfaltul cel nou va fi spart cât de curând. E ciudat totuşi cum niciun departament din Primărie nu şi-a asumat acest referat, la marginea legii de altfel.
Ce zice Regulamentul de funcţionare
Consiliul Local are un Regulament de funcţionare, unul dintre puţinele documente postate pe site-ul Primăriei. Conform acestuia, „Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de expunerile de motive formulate de iniţiator, de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local. Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul municipiului înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate spre a putea fi avut în vedere de către această comisie. (…) Niciun proiect de hotărâre nu va fi înscris în ordinea de zi fără avizul de legalitate al secretarului  municipiului sau, în lipsa motivată a acestuia, al înlocuitorului care poartă toată răspunderea în caz de nerespectare a legii”. Mai mult decât atât, „Proiectele de hotărâri iniţiate de către primar vor fi însoţite de un referat de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email