Hingherii trebuie să captureze un câine maidanez la maxim 48 de ore de la solicitare

Conform Regulamentului de organizare si funcționare a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân in Municipiul Curtea de Argeș, Consiliul Local are dreptul să sancționeze operatorul prestator al serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân în cazul în care acesta nu prestează activitățile serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân la nivelul indicatorilor de calitate și de eficiență stabiliți în contractul de concesionare. Sancţiunile constau în aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor, suficient de mari pentru a determina operatorul să remedieze deficientele constatate. Penalizările vor fi definite în contractul de delegare a gestiunii; rezilierea contractului de delegare a gestiunii dacă se constată încălcarea repetată  a obligațiilor contractuale.

De asemenea, neefectuarea capturării câinilor fără stăpân la solicitarea scrisă a  Primăriei în termen de maximum 48 de ore de la data comunicării acesteia  se sancționează cu 5% din contravaloarea prestației executată de la data comunicării și până la executarea efectivă a solicitării.

Comunicarea scrisă va cuprinde zona explicită, precum și numărul câinilor fără stăpân care trebuie capturați din acea zonă.

În ce condiţii se desfiinţează contractul

Neefectuarea succesivă pe o perioada de șase luni de zile a mai mult de 10 solicitări ale concedentului, atrage desființarea de drept a contractului, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalități prealabile, iar nerespectarea condițiilor sanitar-veterinare de desfășurare a activităților de gospodărire a câinilor fără stăpân atrage după sine sancțiuni din partea concedentului în temeiul legislației specifice. Repetarea de cel puțin 10 ori a abaterilor de la normele sanitar-veterinare pe parcursul a trei luni de zile, duce la sancționarea cu 10% din valoarea prestației cumulate pe cele trei luni.

Vă reamintim că a fost aprobat Regulamentul de organizare si funcționare a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân in Municipiul Curtea de Argeș, iar Consiliul Local a hotărât că serviciul va fi concesionat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email