Guvernul a aprobat indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii DN 73C km Curtea de Argeş -Tigveni

La ședința de Guvern de vineri, 21 iunie, a fost aprobat Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „DN 73C km 44+800 – km 55+000, Curtea de Argeş -Tigveni, judeţul Argeş”.

Conform actului normativ, Ordonator principal de credite este Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii iar Beneficiar Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. Valoarea totală, inclusiv T.V.A (în prețuri la data de 18.01.2024, 1 euro = 4,9765 lei) este 402.270 mii lei din care Construcție+Montaj (inclusiv TVA): 342.262 mii lei. Durata de execuție a obiectivului de investiții este 16 luni.

Lungimea traseului este 10,20 km, cu o lățime a platformei de 9,00 m plus patru Structuri (poduri, viaducte, pasaje).

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile – Programul Transport (P.T.) 2021-2027 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Potrivit Notei de fundamentare, „necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții, respectiv realizarea conexiunii DN 73C cu Autostrada Sibiu-Pitești (Nod Tigveni) și modernizarea DN 73C între km 44+800 – km 68+000, a fost identificată în cadrul Obiectivului General „Autostrada Sibiu – Pitești”, pe termen scurt acesta asigurând traficul generat de punerea în operare a Secțiunii 5 a Autostrăzii Sibiu – Pitești, iar pe termen lung realizarea legăturii dintre Municipiul Râmnicu Vâlcea și Autostrada Sibiu – Pitești. Obiectivul de investiții Elaborare Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru “DN 73C, km 44+800 – km 55+000, Curtea de Argeș – Tigveni”, reprezintă unul din pașii necesari la nivel de implementare a Strategiei de Dezvoltare Rutieră. În prezent DN 73C, pe sectorul cuprins între km 44+800 – km 55+000 are o platformă de 8.00 m din care parte carosabilă de 6.00 m și 2 m acostamente a câte 1.00 m fiecare, este de clasă tehnica III cu structură rutieră suplă și clasă de trafic foarte greu. Lungimea sectorului pe care sunt prevăzute lucrările de reabilitare este de aproximativ 10,20 km.

Traseul drumului național DN 73C km 44+800– km 55+000, începe din Curtea de Argeș de la sensul giratoriu proiectat în cadrul obiectivului Autostrada Sibiu-Pitești. În continuare traseul traversează la km 46+650 Valea Fasinului, iar la km 47+376 Valea Calului. În dreptul km 47+600, drumul național DN 73C va subtraversa Autostrada Sibiu-Pitești și se va continua întersectând drumul județean DJ 678A din localitatea Tigveni. După intersecția cu DJ 678A, drumul național traversează la km 54+387 râul Topolog, iar punctul de sfârsit al proiectului este la km 55+000. Lungimea tronsonului studiat este de 10,20 km, având kilometrajul de început 44+800, iar cel de final km 55+000. Proiectul analizat propune lucrări de intervenție pentru aducerea la starea optimă de funcționare a elementelor existente. Din punct de vedere administrativ, drumul național DN73C, pe secțiunea Curtea de Argeș – Tigveni este amplasat în județul Argeș și se desfășoară în extravilanul și intravilanul comunei Tigveni și municipiului Curtea de Argeș”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email