Ghișeu unic de informare și verificare dosare de urbanism la Primărie

Direcția Arhitect Șef din cadrul Primăriei Curtea de Argeș și-a propus să înființeze un ghișeu unic de informare și verificare dosare, potrivit raportului de activitate pe 2021.

Printre principalele activități ale Arhitectului Șef de anul trecut s-au numărat consilierea cetățenilor în probleme de planificare arhitecturală și urbană și realizarea de diferite planșe de arhitectură și de amenajare urbană și inițierea și participarea la elaborarea unor regulamente.

De asemenea, anul trecut s-au înregistrat două cereri de emitere a Avizelor de Oportunitate în vederea elaborării documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului specifice și au fost înregistrate și soluționate 70 de solicitări și petiții.

Printre obiectivele propuse în acest an, în afara înființării unui ghișeu unic de informare și verificare dosare, Direcția Arhitect Șef dorește îmbunătățirea modului de comunicare cu persoanele din exterior în cadrul relațiilor cu publicul; realizarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona centrală și Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General PUG si Regulamentului Local de urbanism RLU aferent al Municipiului Curtea de Argeș și realizarea unor noi regulamente în scopul îmbunătățirii calității vieții în municipiu, al implicarii populației în procedurile legate de inițierea, elaborarea și aprobarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email