Funcţionarii Primăriei Băiculeşti au încasat ilegal sute de milioane

Curtea de Conturi a dat publicităţii de curând rezultatele auditului financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ-Teritoriale a Comunei Băiculeşti, pentru anul 2013. În mod ciudat, ca şi la controlul anterior, Curtea a descoperit cele mai multe nereguli la acordarea unor sporuri pentru angajaţii instituţiei. Astfel, Curtea de Conturi a constatat că în luna octombrie 2013 s-a plătit nelegal suma de 5.905 lei, reprezentând spor de dispozitiv, acordat necuvenit personalului contractual şi funcţionarilor publici, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru care au fost calculate majorări de întârziere de 781 lei, rezultând un prejudiciu total de 6.686 lei. Tot în octombrie 2013 s-a plătit nelegal suma de 166 lei, reprezentând spor pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu, acordat peste nivelul prevăzut de reglementările legale în vigoare, pentru care au fost calculate majorări de întârziere. De asemenea, în perioada 01.01.2011 – 31.12.2013 s-a plătit nelegal suma de 2.676 lei, reprezentând spor de fidelitate şi loialitate faţă de instituţie, pentru care au fost calculate majorări de întârziere de 356 lei, rezultând un prejudiciu total de 3.032 lei.

Secretarul Primăriei, drepturi salariale acordate în plus

Şi secretarul Primăriei a luat bani în plus în perioada noiembrie 2013 – septembrie 2014. Este vorba despre 2.244 lei, reprezentând drepturi salariale acordate peste nivelul prevăzut de reglementările legale în vigoare, pentru care au fost calculate majorări de întârziere de 175 lei, rezultând un prejudiciu total de 2.419 lei. În acelaşi interval s-a plătit nelegal suma de 8.302 lei, reprezentând spor pentru condiții vătămătoare sau periculoase acordat într-un cuantum mai mare decât cel prevăzut de lege pentru care au fost calculate majorări de întârziere de 842 lei, rezultând un prejudiciu total de 9.144 lei.

La Şcoala Gimnazială, lucrări plătite dar neefectuate

Din verificarea fondurilor alocate Şcolii Gimnaziale Băiculești a rezultat că s-a plătit necuvenit suma totală de 2.829 lei reprezentând contravaloarea cantităţilor de lucrări neexecutate aferente reparațiilor efectuate în cursul exercițiului bugetar auditat, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 679 lei. Nu doar aceasta este suma plătită necuvenit, ci şi 6.095 lei prin acceptarea integrală la plată a situaţiilor de lucrări în care au fost incluse articole de deviz care, potrivit clauzelor contractuale, reprezintă obligația executantului, pentru care s-au calculat majorări de întârziere, în sumă de 1.520 lei,  plus 2.480 lei, reprezentând asistență tehnică de specialitate în construcții peste nivelul prevăzut de reglementările contractuale, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 637 lei. De asemenea, s-a plătit necuvenit suma totală de 5.622 lei, prin acceptarea integrală la plată de către instituţie a situaţiilor de lucrări întocmite de constructor, pentru un obiectiv de investiţii, în care s-au înscris şi decontat cantităţi de lucrări mai mari decât cele puse efectiv în operă, precum şi cantităţi de lucrări neefectuate, pentru care s-au calculat despăgubiri civile şi/sau majorări de întârziere în sumă de 1.350 lei. Din verificarea fondurilor alocate Şcolii Gimnaziale Băiculești Curtea de Conturi a mai constatat că s-a plătit necuvenit suma totală de 9.004 lei, prin acceptarea integrală la plată de către instituţie a situaţiilor de lucrări întocmite de constructori, la două obiective de investiţii, în care s-au înscris şi decontat cantităţi de lucrări mai mari decât cele puse efectiv în operă, precum şi cantităţi de lucrări neefectuate, pentru care s-au calculat despăgubiri civile şi/sau majorări de întârziere în sumă de 2.262 lei. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email