Fost director al Sucursalei Hidrocentrale, Constantin Metehoiu e acuzat de conflict de interese penal şi corupţie

Ieri Agenția Națională de Integritate (ANI) a emis un comunicat de presă  prin care informează despre „existența conflictului de interese de natură penală, precum și sâvârşirea infracțiunii asimilate infracțiunilor de corupție în cazul lui Constantin Metehoiu, director în cadrul S.C. Hidroelectrica S.A. – Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş, întrucât, în perioada 05 iunie 2008 – 08 februarie 2012, S.C. Hidroelectrica S.A. – București, prin Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş, a încheiat un număr de 17 contracte de achiziție publică și 2 achiziții directe (în valoare de 2.830.146,23 lei – aproximativ 673.844 Euro) cu 3 societăți comerciale cu care persoana evaluată s-a aflat în raporturi de muncă în ultimii 5 ani. Dintre acestea, 13 contracte și 2 achiziții directe, împreună cu documentația aferentă, au fost semnate și aprobate chiar de el, în calitate de director al Sucursalei Hidrocentrale Curtea de ArgeȘ”.
Asociat şi administrator la 3 societăţi care aveau contracte cu Hidrocentrale
Comunicatul ANI precizează că „În perioada 1994 – 26 octombrie 2009, Constantin Metehoiu a deținut în cadrul celor 3 societăți comerciale (S.C. Danatis 2000 S.R.L., S.C. DragoȘ Construct Group S.R.L. și S.C. ReparaȚii Modernizări Retehnologizări ArgeȘ S.R.L.) calitatea de asociat și administrator, încasând de la acestea, în cursul anilor 2008 și 2009, dividende în valoare de 244.760 Lei.
Cu ocazia atribuirii contractelor respective, au fost încălcate prevederile referitoare la conflictulul de interese. (…)”.
Inspectorii ANI afirmă mai departe – „Constantin Metehoiu a încălcat dispozițiile legale potrivit cărora constituie infracțiuni săvârșirea următoarelor fapte calificate de legiuitor ca infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, „(…) efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale; folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii”.
ANI susţine că Metehoiu a încălcat și dispozițiile Codului Penal al României, potrivit cărora „Fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică pe durată maximă”.
Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat organele judiciare competente, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către Constantin Metehoiu a infracțiunii de conflict de interese precum și a infracțiunii asimilate infracțiunilor de corupție.
Constantin Metehoiu – „Nu ştiu nimic!”
Ieri după amiază Constantin Metehoiu nu ştia nimic despre acuzaţiile care i-au fost aduse de ANI, chiar dacă în comunicatul Agenţiei se precizează că „(…) a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază, dar nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare”.
 „Nu ştiu nimic, nu m-a anunţat nimeni”, ne-a mărturisit fostul director, iar după ce i-am spus ce zice comunicatul ANI ne-a declarat – „În perioada aceea nu eram director. În 2009 am fost numit director şi m-am retras atunci din firme. Contractele despre care se vorbeşte erau deja încheiate când am fost numit director, eu le-am preluat, erau firme cu care se lucra frecvent. Am mai fost reclamat şi am demonstrat atunci cu documente că nu mai sunt în aceste firme. Am fost reclamat de doamna Mateescu şi am demonstrat cu acte că nu e aşa, concluziile anchetei interne care s-a făcut au fost că nicio acuzaţie nu e adevărată”.
Şi directorul SPGC, Ioan Ghiţă, a fost găsit incompatibil
Agenţia Naţională de Integritate a anunţat, tot ieri, că l-a găsit incompatibil şi pe Ioan Ghiţă, directorul Serviciului Public de Gospodărie Comunală din Curtea de Argeş. Acesta s-ar fi aflat în stare de incompatibilitate în perioada 19 iunie 2008 – 26 iunie 2012 şi din 26 iunie 2012 până în prezent, întrucât a deţinut, simultan, calitatea de consilier local şi funcţia de director al SPGC. Ioan Ghiţă ar fi încălcat, astfel, dispoziţiile legale potrivit cărora „funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv”. ANI mai anunţă că cel în cauză a fost informat despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază. Este vorba despre dreptul de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.
Ioan Ghiţă – „Din 2010, în fiecare lună noiembrie mă cercetează ANI!”
Nici Ioan Ghiţă nu ştia, ieri după amiază, că ANI îl acuză, din nou, de incompatibilitate. „Nu m-a înştiinţat nimeni, dar e o adevărată poveste cu incompatibilitatea asta. Din 2010, în fiecare an, în luna noiembrie, sunt cercetat de ANI chiar dacă nu se schimbă nimic între timp. În 2009 a făcut prefectul un control pe linia asta şi nu a găsit nicio incompatibilitate, iar în noiembrie 2010 am fost informat că există elemente de incompatibilitate şi m-am dus la Bucureşti. Ei ziceau că fac parte din aparatul propriu al consiliului local, dar legea s-a schimbat, iar sintagma a dispărut, a fost modificată cu aparatul de specialitate al primarului, iar din acesta fac parte salariaţii primăriei. Le-am dus toate actele prin care să vadă că Serviciul Public este instituţie publică, ce are cod fiscal. Eu sunt declarat incompatibil pe un text de lege vechi de 6-7 ani, iar faptul că nu se modifică potrivit textului de lege cred că este un abuz”, ne-a declarat Ioan Ghiţă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email