Firmele şi instituţiile se mai pot înscrie în programul Rabla doar săptămâna aceasta

Programul „Rabla” pentru anul 2011 a fost lansat de către Ministerul  Mediului și Pădurilor pe 16 martie. „Proprietarii – persoane juridice și operatorii economici fără personalitate juridică pot să se înscrie în vederea acceptării în Rabla până la data de 15 octombrie 2011. Persoanele juridice române eligibile pentru acest program sunt : primăriile, unitățile sau instituțiile de învățământ de stat sau cele private acreditate, instituțiile publice, inclusiv institutele de cercetare – dezvoltare înființate ca instituție publică, organizațiile neguvernamentale, unitățile care aparțin cultelor religoase recunoscute în România și operatorii economici, inclusiv institutele  de cercetare – dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic”, conform directorului executiv al ARPM Pitești, Zoltan Kalman. Dosarul de acceptare a proprietarului trebuie să cuprindă documentele  prevăzute în articolul 34 din Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 772  din 31 ianuarie 2011, pentru aprobarea Ghidului de finanțare al programului.  „Proprietarii – persoane juridice și operatori economici fără personalitate  juridică care întrunesc, cumulativ, toate criteriile de eligibilitate menționate  în ghidul de finanțare pot depune sau pot trimite prin poștă, cu confirmare  de primire, dosarul de acceptare, legat, paginat și opisat, într-un singur  exemplar, în plic sigilat, la Administrația Fondului pentru Mediu”, a mai declarat directorul executiv al ARPM Piteşti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email